Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Frogner > Bydelsutvalget

Aktuelt

Bydelsutvalget
Bydel Frogner ledes av Bydelsutvalget (BU) der Bjarne Ødegaard (H) er bydelsutvalgsleder. Bydelsdirektør Kari Andreassen leder bydelens administrasjon som er underlagt både BU og byrådet. Bydelsutvalget i Frogner består av 15 medlemmer og 15 varamedlemmer. Bydelsutvalget har satt ned to fagkomiteer: Miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU)  og komité for helse, unge, sosial og kultur (HUSK) . Komiteene er saksforforberedende til, og får ofte delegert høringskompetanse, fra bydelsutvalget. I tillegg har Frogner bydelsutvalg utnevnt seniorråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede som er rådgivende organ for bydelsutvalget.
  Frogner bydelsutvalg har ansvar for planlegging og oppfølging av de desentraliserte kommunale oppgavne. Bydel Frogner tildeles årlig et rammebudsjett fra Oslo bystyre. Bydelsutvalget kan prioritere når det gjelder innsatsen på enkelte tjenesteområder, men er ansvarlig for å holde budsjettrammen. Bydelsutvalget har møter én gang i måneden, med unntak av juli. Møtene avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Sommerogata 1 klokken 18.00. Møtene er åpne for publikum,  og hvert møte innledes med åpen halvtime som er avsatt til innlegg og spørsmål fra bydelens beboere, organisasjoner og næringsdrivende. Innkalling og sakskart offentliggjøres på Bydel Frogners internettside. Møteoversikt.
Medlemmer av Frogner Bydelsutvalg 2011 - 2015.
    (27.11.14)