Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

MIBU - Miljø- og byutviklingskomiteen

Komiteen er oppnevnt av bydelsutvalget og består av 11 representanter i perioden 2011-2015. Komiteen behandler alle sakene den får fra arbeidsutvalget og administrasjonen, og sender komiteens forslag til vedtak videre til bydelsutvalget som har den endelige vedtaksmyndighet. Eksempler på saker som behandles i komiteen er plansaker, byggesaker, brukstillatelser, rammetillatelser, saker knyttet til trafikk og miljø m.m.  Ulf Hordvik (H) er leder for komiteen. Sekretær er Inger Almqvist, tlf. 23 42 49 32 / 02 180.

Komiteens medlemmer:

Ulf Hordvik (H), leder
Bjarne Ødegaard (H)
Beate Brovig Auke (H)
Sverre Lorentzen (H)
Mette Langfeldt Sinding (H)
Elenor W. Holter (H)
Gunn von Krogh (A)
Emil Aas Stoltenberg (A)
Anne-Lise Bergenheim (V)
Ole M. Malmsten (F)
Karin Beate Theodorsen (SV)

Varamedlemmer:
Mette Kongshem (H)
Leif Villars-Dahl (H)
Per J. Stendebakken (H)
Jens Jörgen Lie (H)
Mette Burkeland (H)
Jens Christian Blix (H)
Jørn Boretti (A)
Janne Marie Log (A)
Andreas Dobloug (V)
Einar Kjerschow (V)
Jon Eiesland (F)
Peder Staubo (F)
Marianne Grøtte  (SV) 
Erna Kahlbom (SV)