Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Frogner > Seniorrådet

Frogner seniorråd

 

Seniorrådet er lovhjemlet i Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Loven slår fast at i kommuner der oppgaver knyttet til eldre er overført til bydelsutvalg, skal det være eldreråd i alle bydeler. Seniorrådet er et politisk uavhengig rådgivende organ for bydelsutvalget. Rådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkår for eldre. Seniorrådet kan også selv ta opp saker som vedkommer eldre i bydelen. Protokoll fra rådsmøtet skal følge den videre behandling i bydelsutvalget.

Leder av seniorrådet er  Hans Høegh Henrichsen, Grønnegt. 12, 0350 Oslo. Tlf. 414 13 770. ipdas@online.no

Medlemmer og varamedlemmer i Frogner seniorråd 2011 - 2015

 

Faste medlemmer           Vara

Hans Høegh Henrichsen 

Elenor W. Holter
Pål Nordenborg Leidulf Digernes                                                
Jarle Martin Wahl               Berit Normann
Turi Wang Ljungqvist Ellen Irene Måsøval
Knut Erik Jørgensen Jon Petter Holter
Rannveig Dahl Kjell Jon Karlsen 
Astrid Hilde   Arne Skarløv

Frogner seniorråd
Bydel Frogner
v/rådets sekretær, Iolanta Johansen
PB. 2400 Solli, 0201 Oslo

 

Møteoversikt med innkallinger og protokoller

Adresseliste til Frogner seniorråd

Oslo kommunes sentrale eldreråd

Statens seniorråd (ekstern lenke)