Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

HUSK - komité for helse, unge, sosial og kultur

Komiteen er oppnevnt av bydelsutvalget og består av 11 representanter for perioden 2011-2015. Komiteen behandler alle sakene den får fra arbeidsutvalget og administrasjonen, og sender komiteens forslag til vedtak videre til bydelsutvalget som har den endelige vedtaksmyndighet. HUSK behandler saker knyttet til helse, sosial, oppvekst, kultur, barn og unge. Carl-Henrik Bastiansen er leder for komiteen.

Komiteens medlemmer:

Carl-Henrik Bastiansen (H) leder
Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder
Hans Magnus Borge (H)
Tjeran Vinje (H)
Nina Stanghov Ulstein (H)
Vivian Ellingsen Gotaas (H)
Lene Sundfær Haug (H)
Rudolph Brynn (A)
Tore Wilken Nitter Walaker (V)
Kristoffer Erling Andenæs (F)
Frode Ersfjord (SV)

Natasza P. Sandbu (U)

Varamedlemmer:
Michael Hopstock (H)
Jørn Lein-Mathisen (H)
Sara Glent (H)
Erik Halmeid (H)
Marcus Bøhn (H)
Bård Standal (H)
Janne Marie Log (A)
Jørn Boretti (A)
Marit Kamøy (V)
Jan Mykleset (V)
Ouarda Jannaouni (F)
Katherine Nerdrum (F)
Aud Grandaunet (SV)
Karin Harnæs Hoel (SV)

Jan Mesicek (U)