Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Frogner > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede

Rådets oppgaver
Rådet for funksjonshemmede skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet og være en pådriver for gode løsninger i praksis. Rådet arbeider også med holdningsskapende arbeid i samfunnet for å motarbeide negative holdninger overfor, og diskriminering av, funksjonshemmede. Rådet behandler også saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter og mulighet til selvstendig liv og deltakelse i samfunnet. Vi skal forspørres og høres når det skal fattes beslutninger som gjelder befolkningen, også i budsjettsammenheng.

Rådets medlemmer kan også selv ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. 

Et typisk tema kan være tilgjengelighet - tilgjengelighet er etter Rådets mening grunnlaget for at funksjonshemmede skal kunne føre et selvstendig liv og delta i samfunnet under samme vilkår som andre. Dette gjelder fysisk tilgjengelighet til uteområder, til offentlige bygg og til transportmidler. Det kan også være tilgjengelighet til kultur- og fritidstiltak og tilgjengelighet til informasjon. Reguleringssaker og miljøsaker er også noe som berører vår gruppe.

NB! Rådet kan i utgangspunktet ikke ta opp enkeltsaker, men primært saker som berører en gruppe mennesker eller saker av prinsipiell karakter.

Hvordan kan din stemme bli hørt i rådet?
Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der du kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for Rådets medlemmer. Du kan også kontakte din egen brukerorganisasjon, som kan ta saken opp i Rådet.

Din stemme er viktig - og vil bli hørt!
Vi i Frogner bydelsråd for funksjonshemmede vil gjerne høre fra deg. Vi ønsker en konstruktiv dialog med funksjonshemmede i bydelen, slik at dere kan få en bedre hverdag. Dere vet best hvor skoen trykker, men trenger kanskje noen som kan tale deres sak. Derfor er vi her. Vi vil tale deres sak og forsøke å ivareta deres interesser overfor bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen.  

Til siden for Oslo kommunes sentrale råd for funksjonshemmede