Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Åpen halvtime

Politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime, som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag og komme med innspill. 

Ikke et debattforum
Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man kan forvente å få svar med en gang. Utvalgene og komiteene tar i utgangspunktet kun stilling til saker som er forberedt av administrasjonen og de politiske komiteer og utvalg.

Saker til politisk behandling
Saker til politisk behandling og protokoller fra møtene finner du på nettet. Dokumentene ligger også på bydelens servicekontor og Deichmanske bibliotek på Schous plass for gjennomsyn. Møteinnkallingene finnes på bydelens nettside under "Politikk".