Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) 2008

Her finner du oversikt over saker som behandles i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i 2008.

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 2. desember

Protokoll
Innkalling

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
27/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
26/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008

Strategisk plan 2008-2011
Se også innkalling

25/08 Status for barnehageutbygging i Bydel Grünerløkka - høst 2008 Status for barnehageutbygging
24/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14. oktober 2008 Protokoll

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14. oktober

Protokoll
Innkalling

23/08 Fordeling av kulturmidler 2008 
22/08 Status for barnehageutbygging i bydel Grünerløkka - høst 2008 
21/08 Tre generelle forslag fra R fremmet i Byutviklingskomiteens møte 25. august 2008 
20/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. august 2008

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. august

Protokoll
Innkalling

19/08 Oppfølging av bystyrets ønske om at en av Oslos gater eller plasser skal bære navn fra et av Knut Hamsuns åndsverk
18/08 Statusrapport oppvekst: aktivitetsplan/budsjett, utbygging og opptak barnehager, situasjonen i barnevernet
17/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 3. juni 2008 

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 3. juni

Protokoll
Innkalling

16/08 Parkteatret Scene - politisk støtte fra bydelen 
15/08 Nytt orgel i Sofienberg kirke  
14/08 Budsjettjustering-disponering av mindreforbruk
13/08 Fordeling av kulturmidler 2008
12/08 Aksjon skolevei  
11/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka 
10/08 Høring: Kommunal plan for idrett og friluftsliv 2009-2012, forslag til sektorplan for idrett og forslag til felles plandel for idrett og friluftsliv  
9/08 Ruspolitisk handlingsplan Bydel Grünerløkka 2008-2011 
8/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 8. april 2008 

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 8. april

Protokoll
Innkalling

7/08 Søknader om frivillighetsmidler 2008
6/08 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2008  
5/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-. miljø- og kulturkomiteen 26. februar 2008

Møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. februar

Protokoll
Innkalling

4/08 Strategisk plan 2008-2011  
3/08 Sak vedr. oppstart av forpliktende samarbeid mellom barnevern og fritidstjenesten 
2/08 Rapport: SaLTo-arbeid i bydel Grünerløkka 2007  
1/08 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 4. desember 2007