Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i Eldrerådet 2008

Her finner du oversikt over saker som behandles i Eldrerådet i 2008.

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i Eldrerådet 8. desember

Protokoll
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
22/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008 Strategisk plan 2008-2011
Se også innkalling 
21/08 Representasjon fra eldrerådet i bydelens tilsynsutvalg Se innkalling
20/08 Det sentrale eldreråd - nytt valg av representant fra bydelseldrerådene Vedlegg
19/08 Paulus sykehjem - rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 23. september 2008 Del 1
Del 2
18/08 Grünerløkka sykehjem - rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 15. september 2008 Del 1
Del 2
17/08 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 18. juni 2008 Del 1
Del 2
16/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
15/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 20. oktober 2008 Protokoll

Saker til behandling i Eldrerådet 20. oktober

Protokoll
Innkalling

14/08 Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009-2012
13/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. september 2008

Saker til behandling i Eldrerådet 8. september 

Protokoll
Innkalling

12/08 Høring - administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen 
11/08 Forslag til endring av politikk når det gjelder eldrebolig - husleie 
10/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 2. juni 2008 

Saker til behandling i Eldrerådet 2. juni 

Protokoll
Innkalling

9/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka 
8/08 Sykehjemsbehovsplan - rammeplan for sykehjem i Oslo kommune 
7/08 Bystyremelding nr. 1/2008 om fremtidens eldreomsorg i Oslo 
6/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 14. april 2008 

Saker til behandling i Eldrerådet 14. april

Protokoll
Innkalling

5/08 Opprusting av bydelens parker
4/08 Konstituering av nytt Eldreråd 2008-2011 
3/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 3. mars 2008  


Saker til behandling i Eldrerådet 3. mars 

Protokoll
Innkalling

2/08 Strategisk plan 2008-2011 
1/08 Protokoll fra møte i Eldrerådet 10. desember 2007