Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker og protokoller 2013

På denne siden vil du finne sakskart og protokoller fra møter i råd og utvalg i 2013.
Dersom du ønsker å finne saker og protokoller fra 2012 eller tidligere år, så finner du det her.

Bydelsutvalget

 
Møtedato


14.02.13 

 
21.03.13

 
25.04.13

 
13.06.13

 
12.09.13

 
24.10.13

 
12.12.13

 

Sakskart 

 Sakskart

 Sakskart

 sakskart

 sakskart

sakskart 

 sakskart

 

 Protokoll

 Protokoll

 Protokoll

 Protokoll

 Protokoll

 Protokoll

Protokoll

 
Arbeidsutvalget


Møtedato 

 
31.01.13

 
07.03.13

 
11.04.13

 
30.05.13


29.08.13 


10.10.13 


28.11.13 

 

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 

 protokoll

 protokoll

 protokoll

 protokoll

 protokoll

protokoll

protokoll 

Miljø-, plan- og samferdselskomiteen

 
Møtedato


28.01.13

 
04.03.13

 
08.04.13

 
27.05.13

 
26.08.13


 07.10.13


25.11.13 

 

sakskart

 sakskart

 sakskart

 sakskart

 sakskart

 sakskart

sakskart 

 

 protokoll

 protokoll

 protokoll

protokoll 

 protokoll

 protokoll

 protokoll

 Kultur- og oppvekstkomieen
 

 
Møtedato

 
29.01.13


09.04.13 


27.08.13 

 
26.11.13

 

 Sakskart

 sakskart

sakskart 

 sakskart

 

 protokoll

 protokoll

 protokoll

 protokoll

 

Helse-og sosialkomiteeen 
Møtedato


 05.03.13


28.05.13


08.10.13 


26.11.13

 

 sakskart

 sakskart

 sakskart

 sakskart

 

 protokoll

 protokoll

 protokoll

protokoll 


Råd for funksjonshemmede


 Møtedato

 05.03.13

 09.04.13

 28.05.13

 

 

 

 avlyst

 

 

 

 protokoll

 

 

 

Eldrerådet


Møtedato

 21.01.13

 04.03.2013

 27.05.13

 

 

 innkalling

 innkalling

 sakskart

 

 

 protokoll

 

 protokoll

 

 

Møtedato

 26.08.13

07.10.13 

 

 

 

 

sakskart  

 

 

 protokoll

 protokoll

 

 

Ungdomsrådet

 Møtedato

 09.01.13

 12.02.13

 20.03.13

 08.05.13

 

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 innkalling

 

 referat

 referat

 referat

 referat

 

 Møtedato

13.09.13

 

 

 

 

innkalling