Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innbyggerinitiativ

Bydelsreglementets §4.10 Innbyggerinitiativ

Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder for bydelens virksomhet, dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Dette skal skje senest 6 måneder etter at forslaget er fremmet.
Bydelsutvalget selv tar stilling til forslag, også om de skal avvises.

Møteplan politiske råd og utvalg