Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Råd for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede

Gudrun Holmøy, leder

 

Hva er rådet for funksjonshemmede?
Rådet for funksjonshemmede skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet og være en pådriver for gode løsninger i praksis. Rådet arbeider også med holdningsskapende arbeid i samfunnet for å motarbeide negative holdninger overfor, og diskriminering av, funksjonshemmede. Rådet behandler også saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter og mulighet til selvstendig liv og deltakelse i samfunnet. Vi skal forspørres og høres når det skal fattes beslutninger som gjelder befolkningen, også i budsjettsammenheng.

Rådets medlemmer kan også selv ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Hvordan kan din stemme bli hørt i rådet?
Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der du kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for Rådets medlemmer. Du kan også kontakte din egen brukerorganisasjon, som kan ta saken opp i Rådet.

Din stemme er viktig - og vil bli hørt!
Vi i rådet for funksjonshemmede vil gjerne høre fra deg. Vi ønsker en konstruktiv dialog med funksjonshemmede i bydelen, slik at dere kan få en bedre hverdag. Dere vet best hvor skoen trykker, men trenger kanskje noen som kan tale deres sak. Derfor er vi her. Vi vil tale deres sak og forsøke å ivareta deres interesser overfor bydelsutvalget og bydelsadministrasjonen.  

Mer informasjon om Råd for funksjonshemmede i Bydel Østensjø får du ved å kontakte rådets leder, Gudrun Holmøy

 

Klikk her for oversikt over medlemmer og varamedlemmer i rådet for funksjonshemmede. 

 

Informasjon vedrørende saker til behandling, sakspapirer m.m. kan fås ved henvendelse:
Spesialkonsulent rehabilitering og omsorg, e-post elseberit.momrak@bos.oslo.kommune.no eller telefon 23 43 85 88.

RFF-protokoller 2004-2007