Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Bydel Østensjø

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen. 

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget. Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Samtlige møter er åpne for publikum.
Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere. Man kan imidlertid ikke ta ordet under forhandlingene i de enkelte saker. Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Møtene avholdes i Oppsal samfunnshus, 2. et., Vetlandsveien 99/101. 

Se møtekalender eller møteinnkalling for dato og klokkeslett for neste møte.

Østensjø bydelsutvalg 2011-2015 

Navn Parti Medlem/vara

Kristin Sandaker, leder 

A medlem
Hanne Irene Eldby, nestleder SV medlem
Nasir Ahmed A medlem
Liv Thorstensen A medlem
Gry Larsen A medlem
Mona Ridder-Nielsen A medlem
Karin Svendsen A medlem
Mads Jørgen Lindahl A medlem
Benjamin Bornø medlem 
Erland Bakke medlem 
Torunn Smedal    H medlem
Vidar Vevik H medlem
Tommy Skjervold Frp medlem 
Ann Carnarius Elseth Frp  medlem 
Britt Inglingstad medlem 
     
Jeanette Iren Moen 1. vara 
Randi Vollmerhaus 2. vara  
Roger Storslett A 3. vara  
Lasse Kristiansen 4. vara 
Ingunn Stormarken   5. vara 
Tore Lund  6. vara  
Bjørn Strøm A

7. vara

Erik Kristiansen A 8. vara 
Erling Turtum A 9. vara
     
Said Aamin SV 1. vara
Gunnell Sandanger SV 2. vara
Silje Eriksen SV

3. vara

Ane Fidjestøl SV 4. vara 
Anne Lise Haugstad H 1. vara
Steinar Fallo H 2. vara 
Erik L. Thoresen H 3. vara
Trygve Ellingsberg H 4. vara 
Sigurd Bakke Styrvold H 5. vara 
Gunnar Pedersen H 6. vara
Ola Eloranta H 7. vara
Kent Andersen FRP 1. vara 
Henrik Wangberg FRP 2. vara 
Ann Helen Tindvik FRP 3. vara 
Daniel Nilsen FRP 4. vara 
Dag Wærner FRP 5. vara 
Helen Lundh Nilsen V 1. vara 
Arild Mork Skjeltorp Uavh. 2. vara 
Jon Torstein Kvikne 3. vara
Tone Kjersti Opdahl 4. vara