Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Trafikkutvalget

Trafikkutvalget

Trafikkutvalget har utarbeidet et utkast til trafikkplan for Bydel Østensjø. Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomitéen utgjør Trafikkutvalgets styringsgruppe. Trafikkplanen vil etter behandling i Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomitéen oversendes bydelsutvalget for endelig vedtak.

Trafikkutvalget i Bydel Østensjø ble opprettet av bydelsutvalget i mars 2012 (BU-sak 67/12). Trafikkutvalget skal ta sikte på å redusere utfordringene for en bydel i vekst. Bydelen ønsker å redusere trafikkveksten med bil, og øke kollektiv- og sykkelandelen i bydelen. Hensikten er å redusere forurensning og andre ulemper, slik som trafikkulykker som den økende biltrafikken fører med seg.

Medlemmer
Mads Jørgen Lindahl, leder A
Jeanette Iren Moen A
Steinar Fuglevaag SV
Erik Thoresen H
Kent Andersen Frp
Reidar Lerdal V

Kontaktperson:
Marit Lillesveen, marit.lillesveen@bos.oslo.kommune.no, tlf. 23 43 85 71

Utkast til trafikkplan for Bydel Østensjø

Matrise - Innspill til trafikkplanen

Innspill til trafikkplanen


Andre bydelers trafikkplaner
- Bydel Søndre Nordstrand
- Bydel Nordstrand