Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 12. desember 2013

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 12.12.2013
Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

ER
02.12
RFF
03.12
BUR
02.12
KNK
04.12
BUK
03.12
HOS
05.12
AU
09.12
BU
12.12
BU 13/92
Budsjett 2014
X X X X X X X X
BU 13/93
Økonomioppfølging pr 31. oktober 2013
      X X X X X
BU 13/94
Skolefrokost - ekstern finansiering
        X     X
BU 13/95
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
- søknad om støtte for 2014
    X   X     X
BU 13/96
Utkvittering av verbalvedtak VH 15 Sykehjem
X         X   X
BU 13/97
Oppnevning av nytt varamedlem i Rådet for funksjonshemmede
            X X
BU 13/98
Forslag til møteplan 1. halvår 2014
X X X X X X X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2013