Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2. halvår 2013

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
SEPTEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
OKTOBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
NOVEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
DESEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
         
Bydelsutvalget (BU) 26. september
saker
innkalling
protokoll
24. oktober
saker
innkalling
protokoll
21. november
saker
innkalling
protokoll
12. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Arbeidsutvalget (AU) 23. september
saker
innkalling
protokoll
21. oktober
saker
innkalling
protokoll
18. november
saker
innkalling
protokoll
09. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
19. september
saker
innkalling
protokoll
17. oktober
saker
innkalling
protokoll
14. november
saker
innkalling
protokoll
05. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
17. september
saker
innkalling
protokoll
16. oktober
saker
innkalling
protokoll
13. november
saker
innkalling
protokoll
04. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
17. september
saker
innkalling
protokoll
15. oktober
saker
innkalling
protokoll
12. november
saker
innkalling
protokoll
03. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
17. september
saker
innkalling
protokoll
15. oktober
saker
innkalling
protokoll
12. november
saker
innkalling
protokoll
03. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
16. september
- forfall

saker
innkalling

17. september
protokoll
14. oktober
saker

protokoll
11. november
saker

protokoll
02. desember
saker

protokoll
         
Eldrerådet (ER) 16. september
saker
innkalling
protokoll
14. oktober

avlyst
 
11. november
saker
innkalling
protokoll
02. desember
saker
innkalling
protokoll

Sted og tid for møtene kan variere. Se innkallingene for hvert enkelt møte.

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen