Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Alna bydelsutvalg

Fakta om bydelsutvalget

Bydelsutvalget

 • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
 • ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver
 • vedtar bydelens budsjett
 • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen
 • bydelens folkevalgte organ

Rammebeløpet viser det utgiftsnivået bydelen skal holde seg innenfor.

 • Reglement for arbeidsutvalget, komiteer og råd underlagt bydelsutvalget i Bydel Alna

Bydelsutvalget fører tilsyn med tjenestene som ligger under bydelsutvalgets ansvarsområde. Dette er tjenester som

 • barnehager
 • fritidstilbud til barn og ungdom
 • barnevern
 • hjemmehjelpstjenester
 • dagtilbud til eldre
 • seniorsenter
 • tilbud til personer med funksjonshemninger
 • helsestasjoner
 • skolehelsetjenester
 • familiesenter
 • sosialtjenester
 • psykisk helsearbeid
 • TT-ordning