Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske saker og protokoller i 2015

Fakta om bydelsutvalget
ER = eldreråd, AUR = Alna ungdomsråd, RFF = rådet for funksjonshemmede, MBK = miljø- og byutviklingskomiteen, OKK = oppvekst- og kulturkomiteen, HSK = helse- og sosialkomiteen, AU = arbeidsutvalget, BU = bydelsutvalget
   

 Her finner du saker som ble behandlet i 2013 og i 2014

Datoen angir hvilke politiske organ som behandler saken. Sakene legges ut ca 1 uke før møte avholdes.

Saksgang og saker som behandles av lokalpolitikere
Navn på saker i januar og februar ER AUR RFF MBK OKK
Avlyst
HSK AU BU
Endring i vedtatt budsjett 2015             12.02.15
Sakskart
26.02.15
Regnskap 2014 Bydel Alna             12.02.15 26.02.15
Årsberetning 2014 Bydel Alna 09.02.15
Sakskart
Protokoll
09.02.15
Sakskart
Protokoll
09.02.15
Sakskart
Protokoll
      12.02.15 26.02.15
Årsstatistikk 2014 Bydel Alna             12.02.15 26.02.15
Innovasjonsarbeid i Bydel Alna - prosjekt Alna innovasjon             12.02.15 26.02.15
Forprosjekt for områdeløft Haugerud og Trosterud. Orienteringssak             12.02.15  
Rehabilitering av Tveten gård. Orienteringssak             12.02.15  
Årsrapport for 2014 - Bydelsrusken Bydel Alna             12.02.15 26.02.15
Årsrapport 2014 fra tilsynsutvalg Alna sør 09.02.15
 
  09.02.15
 
    11.02.15
Sakskart
 
  26.02.15
Årsrapport 2014 fra tilsynsutvalg Alna nord 09.02.15   09.02.15     11.02.15   26.02.15
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord - Haugentunet     09.02.15     11.02.15    
Rapport fra tilsynsutvalg Alna sør - Solvang sykehjem 09.02.15         11.02.15    
Rapport fra tilsynsutvalg Alna nord - Furuset sykehjem 09.02.15         11.02.15    
Årsmelding 2014 fra råd for funksjonshemmede     09.02.15     11.02.15   26.02.15
Årsmelding 2014 fra eldrerådet 09.02.15         11.02.15   26.02.15
Rapport 1/2015 Oslo kommunes organisering av sykehjemstjenester           11.02.15    
Søknad om bevilling           11.02.15    
Klima- og energistrategi for Oslo - høring      

10.02.15
Sakskart
Protokoll

       
Regional plan for areal og transport I Oslo og Akershus - høring       10.02.15        
Forslag til vedtekt vedr. hester på gangvei       10.02.15        
Oppstart av strategisk plan for Hovinbyen       10.02.15        
Oppstart av detaljregulering - Lindeberg - friområde       10.02.15        
Teisenveien 5 - regulering       10.02.15        
Klage på navnevedtak for Kaiekroken       10.02.15        
MBK saker - se alle saker                
              22.01.15
Sakskart
Protokoll