Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Alna ungdomsråd - mandat og fakta

 

Mandat og fakta

 • Bydelsutvalget har bevilget kr 30.000,- til aktiviteter og tiltak i regi av ungdomsrådet
 • Ungdomsrådet får nødvendig opplæring og sekretærhjelp og skal evalueres årlig i forbindelse årsmeldingen
 • Ungdomsrådet har 5 medlemmer og 5 varamedlemmer som er valgt av bydelens unge i aldersgruppen 12 - 18 år. Medlemmer og varamedlemmer kommer fra Lindeberg skole, Hellerud videregående skole, Ellingsrud skole, Gran skole og Haugerud skole
 • Det utbetales møtegodtgjørelse for møtene på lik linje med andre politiske organ
 • Ungdomsrådets sekretær har en viktig oppgave i opplæring om saksgang og saksbehandling
 • Lokale ungdomsråd er vedtatt av bystyret
 • Midlene som ungdomsrådet rår over skal bruker til frie midler som kan sees på som et prosjekt for ungdomsrådet som strekker seg over tid og samtidig gir deltagelsen i rådet mer mening
 • Sammensetningen i Alna UngdomsRåd (AUR)
 • Valg av medlemmer til ungdomsrådet velges for 2 år med henholdsvis 3 og 2 medlemmer på valg hvert år. Dette gir rom for overføring av erfaring og kunnskap. Det første året er litt spesielt ved at to av medlemmene er valg for ett år

 

Ungdomsrådets mandat
AUR skal gi og formidle råd fra og for barn- og ungdom til bydelsutvalget i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsel- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge, eller andre saker som barn- og unge er opptatt og har interesse av. AUR kan også ta opp saker på eget initiativ.

 

Eksempler på saker som er naturlige å legge frem for ungdomsrådet

 • årsbudsjett og bydelsplaner
 • tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren
 • samferdsel- og reguleringssaker
 • kulturelle og andre tiltak som gjelder barn- og unge, eksempelvis fordeling av  frivillighetsmidler, den statlige tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn m.v. 

Saksdokumenter legges frem for ungdomsrådet i god tid før bydelsutvalget behandler sakene slik at bydelsutvalget kan ta stilling til ungdomsrådets råd.