Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Oppgavene til bydelsutvalget

Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.
Rammebeløpet viser det utgiftsnivået bydelen skal holde seg innenfor.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet eller trafikkregulering. Bydelsutvalget fører tilsyn med tjenestene som ligger under bydelsutvalgets ansvarsområde. Dette er tjenester som

 • barnehager
 • fritidstilbud til barn og ungdom
 • barnevern
 • hjemmehjelpstjenester
 • dagtilbud til eldre
 • seniorsenter
 • tilbud til personer med funksjonshemninger
 • helsestasjoner
 • skolehelsetjenester
 • familiesenter
 • sosialtjenester
 • psykisk helsearbeid
 • TT-ordning

 Bydelsutvalget har opprettet følgende komiteer, utvalg og råd

 • Kultur- og oppvekstkomite
 • Miljø- og samferdselskomite
 • Råd for funksjonshemmede
 • Eldreråd
 • Ungdomsråd

Det er opprettet tilsynsutvalg der det er obligatorisk, ved Økern sykehjem og Økern dagsenter samt ved miljøarbeidertjenestene Villa Eik, Lunden, Hagan og Ervald arbeidssenter.

Bydelsutvalget er også representert i driftsstyrene for grunnskoler og videregående skoler i Bydel Bjerke, i skolemiljøutvalg, i driftsstyret ved Økern sykehjem og i samarbeidsutvalgene for barnehagene (ca 25 barnehager).

Kontaktinformasjon

Medlemsliste Bydelsutvalget

Skriftlige henvendelser til bydelsutvalget, komiteene og rådene kan sendes direkte
til politikerne eller til:

E-post: postmottak@bbj.oslo.kommune.no
Besøksadresse: Økernveien 145, (Økernsenteret), 0580 Oslo

Bydelsutvalget Bydel Bjerke, Pb 13, Økern, 0508 Oslo

BU-sekretær Merete Stavn.
Tlf. 23 43 99 17 / E-post: merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no