Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 2008

Om rådet for funksjonshemmede:
Alle bydelene i Oslo har et Råd for funksjonshemmede. Disse rådene skal forespørres og høres når det gjelder saker som angår oss. Rådet skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet, og være en pådriver for gode løsninger i praksis. I utgangspunktet tar ikke rådet opp enkeltsaker, men primære saker av prinsipiell karakter som berører alle funksjonshemmede som gruppe, som for eksempel tilgjengelighet, antidiskriminering o.l. Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der alle kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for rådets medlemmer.

 

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i utvalget 3. desember

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
15/08 Strategisk plan 2008-2011 - første evaluering oktober 2008 Strategisk plan 2008-2011
Se også innkalling
14/08 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2009 Budsjettforslag
13/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 22. oktober 2008 Protokoll


Saker til behandling i utvalget 22. oktober

Protokoll
Innkalling

12/08 Høring av Samferdselsetatens handlingsplan for universell utforming 2009-2012
11/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 10. september 2008

Saker til behandling i utvalget 10. september

Protokoll
Innkalling

10/08 Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming 
9/08 Høring - administrativt utkast til sak om evaluering av TT-ordningen
8/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. juni 2008

Saker til behandling i utvalget 4. juni

Protokoll
Innkalling

7/08 Nedleggelse av avlastning på Tøyen DPS 
6/08 Oslo kommunes publikumsundersøkelse 2007 - oppfølging Bydel Grünerløkka
5/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 15. april 2008  


Saker til behandling i utvalget 15. april

Protokoll
Innkalling

4/08 Konstituering av nytt Råd for funksjonshemmede 2008-2011
3/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 4. mars 2008 


Saker til behandling i utvalget 4. mars 

Protokoll
Innkalling

2/08 Strategisk plan 2008-2011  
1/08 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 11. desember 2007