Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i OMK 2007

Her finner du oversikt over saker som behandles i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen (OMK) i 2007.

Dokumenter er i PDF format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Sak      Saker til behandling i OMK                                   Protokoll fra OMK-møte

Møte i utvalget 4.12.07                                                      Protokoll fra 4.12.07

Innkalling til møte 4.12.07                                                  

Saker til behandling i utvalget 28. august 2007            Protokoll fra 28.8.07

16/07    Overføring av ansvaret for SFO fra bydelene til utdanningsetaten - høring
15/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 22. mai 2007

Saker til behandling i utvalget 22. mai 2007                 Protokoll fra 22.5.07

14/07    Lovlig grafittivegg som prøveordning, Kulturhuset Hausmania
13/07    Stopp menns vold mot kvinner

12/07    Søknader om frivillighetsmidler
             vedlegg til sak 12/07

11/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 17. april 2007

Saker til behandling i utvalget 17. april 2007                 Protokoll fra 17.4.07

10/07  Brukerundersøkelse i barnehagene 2007
           vedlegg til sak 10/07

9/07    Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 6. mars 2007

Saker til behandling i utvalget 6. mars 2007                  Protokoll fra 6.3.07

8/07      Bydelsreform 2004 - forsøk med nye oppgaver til bydelene. Evaluering av
             bydelsforsøkene

             vedlegg til sak 8/07
7/07      Fordeling av kulturmidler 2007
6/07      Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 5. februar 2007

Saker til behandling i utvalget 5. februar 2007              Protokoll fra 5.2.07

5/07      Midlertidig barnehage i Sinsenparken
             vedlegg til sak 5/07
4/07      Fordeling av kulturmidler 2007
3/07      Tildeling av tilskudd til frivillige aktiviteter 2007
             vedlegg 1 til sak 3/07, vedlegg 2 til sak 3/07
2/07      Status og fremtidige utfordringer for tjenester til barn i alderen 0-10 år
             vedlegg til sak 2/07
1/07      Protokoll fra møte i Oppvekst- og kulturkomiteen 28. november 2006