Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 03. april 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 03.04.2014 oppdatert 20.03.14
BUR
24.03
ER
24.03
RFF
25.03
BUK
25.03
KNK
26.03
HOS
27.03
AU
31.03
BU
03.04
BU 14/15
Økonomioppfølging per 28. februar 2014    oppdatert 20.03.14
      X X X X X
BU 14/16
Tekniske budsjettjusteringer
            X X
BU 14/17
Justert budsjett 2014
X X X X X X X X
BU 14/18
Tilskudd til frivillig aktivitet 2014          alle søknadene
        X X   X
BU 14/19
Finansiering av Bjølsenbanen nærmiljøanlegg
        X     X
BU 14/20
Voldsløkka idrettsplass - planforslag oversendt til politisk behandling
        X     X
BU 14/21
Istandsetting og bruk av barneparkene
        X     X
BU 14/22
Sandakerveien 16 - detaljregulering til offentlig ettersyn
        X     X
BU 14/23
Fastleger og reservasjonsadgang
    X X   X   X
BU 14/24
Behandling av søknader om sykehjemsplass - Bydel Sagene og Vestre Aker
  X X     X   X
BU 14/25
Årsmelding helse-, sosial og eldreombudet 2013
  X X     X   X
BU 14/26
Familiens hus til «NYE familiens hus»
X     X     X X
BU 14/27
Årsmelding for Barne- og ungdomsrådet 2013
X     X       X
BU 14/28
Søknad om fritak fra verv i Barne- og ungekomiteen. Oppnevning av nytt medlem.
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2014