Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 20. november 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 20.11.2014

BUR
10.11
ER
10.11
RFF
11.11
BUK
11.11
KNK
12.11
HOS
13.11
AU
17.11
BU
20.11
BU 14/63
Økonomioppfølging per 30. september 2014
      X X X X X
BU 14/64
Høring – Ny finansiering av sykehjemsplasser
  X       X X X
BU 14/65
Utkvittering av verbalvedtak VH2 - Hindring av sykehjemsinnleggelser
  X       X   X
BU 14/66
Utkvittering av verbalvedtak VH3 og VH4
          X   X
BU 14/67
Tilskudd til grønne aktiviteter og tiltak - høst 2014
        X     X
BU 14/68
VK9 Kartlegging av sykkelparkering og informasjon om sykkelstrategi
        X     X
BU 14/69
VB9 Digital mobbing
X     X       X
BU 14/70
Nytt valgoppgjør for Bydelsutvalget i Bydel Sagene - Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet
            X X
BU 14/71
Strategisk plan for ekstern informasjon og kommunikasjon - VA 4 Informasjonsarbeid
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2014