Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Saker til behandling i kultur- og oppvekstkomiteen

http://www.pangstart.oslo.kommune.no/getfile.php/131683346-1386837931/bydel%20ullern%20%28BUN%29/Internett%20%28BUN%29/Dokumenter/dokument/motekalender/131205ukokpro.pdfDato: Saker: Vedtak:
24.01.2013 Innkalling Protokoll
07.03.2013 Protokoll
19.03.2013 Ekstraordinært møte Protokoll
02.05.2013 Innkalling  
06.06.2013 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
22.08.2013 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
10.10.2013 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
07.11.2013 Protokoll
05.12.2013

Bydelsdirektørens forslag til årsplan og budsjett for 2014

Harbitzalleen 1-7, vedlegg:

1-4:
Brev av 07.11.2013 fra Plan og bygningsetaten vedr. off. ettersyn av planforslaget
Brev av 27.04.2010 fra bydelen til Sweco vedr oppstart av reguleringsprosess - planrogram til offentlig ettersyn (bydelsutvalgets uttalelse)
Brev av 27.08.2010 fra bydelen til Plan- og bygningsetaten
Brev av 12.11.2010 fra Plan og bygningsetaten til sivilarkitekt Torstein Ramberg AS . fastsatt program for planarbeidet Harbitzalleen 1-7

5:
Plan. og bygningsetatens saksframestilling, Harbitzalleen 1-7 - vedtak om offentlig ettersyn godkjent 30.10.2013

6:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 1-7 datert 17.10.2013 (alternativ 1)

7:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 1-7 datert 29.10.2013 (alternativ 2)

8:
Forslagsstillers planbeskrivelse Harbitzalleen 3-7 datert 29.10.2013 (alternativ 2)  

Protokoll 1)

1) Foreløpig, behandles i komiteens møte 30.01.2014

Gamle saker