Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget Bydel Vestre Aker

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Leder: Elin Horn Galtung (H)
Nestleder: Lars Asbjørn Hanssen (H)

Samtlige møter er åpne for publikum
Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man får svar på sparket.

Møtene arrangeres i bydelens lokaler, inngang Sørkedalsveien 150 A.

 

Kontakt

Bydelsutvalgets sekretariat:

Berit Nilsen
telefon 23 47 60 64
faks 23 47 60 01
e-post: berit.nilsen@bva.oslo.kommune.no 

Adresse:
Sørkedalsveien 150 B
0754 Oslo