Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Vestre Aker > Møteplan, saker og protokoll

Møteplan - politiske møter i Bydel Vestre Aker

I oversikten under kan du lese innkalling med saker til møtene, samt protokoll og møtevideo, når de foreligger.

Sakene legges ut i PDF-format som gjør det lettere å håndtere store dokumenter. Du trenger da Acrobat Reader som er et gratis leserprogram. (Dersom du ikke har  Acrobat Reader , kan du laste det ned her.)

Klikk på linker under og du får opp innkalling med saker / protokoll. Til noen saker finnes vedlegg. Ved å klikke på vedleggets navn får man det opp.

Vi gjør oppmerksom at åpning av sakskart kan ta noe tid, da underliggende filer kan være store.

Oversikt politiske møter 2015

Utvalg

Februar møte

Mars møte April
møte
Mai møte

Juni
møte

Bydelsutvalget

12.02
Sakskart
.Tilleggskart
.Protokoll

26.03

-

21.05

18.06 

Arbeidsutvalget

26.01
Sakskart
.Protokoll

09.03
Sakskart

-

04.05 01.06
Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 05.02
Møte avlyst
19.03 - 12.05 11.06
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 02.02
Sakskart
.Protokoll
16.03 - 11.05 08.06

Helse- og sosialkomiteen

05.02
Sakskart
.Tilleggssak
.Protokoll
19.03 -

12.05

11.06

Eldrerådet

05.02
Sakskart
.Protokoll
19.03 - 12.05 11.06

Rådet for funksjonshemmede

05.02
Sakskart
.Protokoll
19.03 - 12.05 11.06
Ungdomsrådet (lur) 02.02
Sakskart
.Protokoll
16.03 - 11.05 08.06

 

Utvalg September møte Oktober møte

November møte

Desember møte
Bydelsutvalget 03.09

15.10

12.11

17.12
Arbeidsutvalget 17.08 21.09 26.10

30.11

Barn-, ungdoms-  og kulturkomiteen 27.08 08.10

05.11

10.12
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 24.08 05.10 02.11 07.12
Helse- og sosialkomiteen 27.08 08.10

05.11

10.12
Eldrerådet 27.08 08.10 05.11 10.12
Rådet for funksjonshemmede 27.08 08.10 05.11 10.12
Ungdomsrådet (lur) 24.08 05.10 02.11 07.12

 

Møtestart

Bydelsutvalget, Barn-, ungdoms- og kulturkomiteen og Helse- og sosialkomiteen starter sine møter kl. 17.00.

Arbeidsutvalget og
Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen
starter sine møter kl. 18.00.

Eldrerådet starter kl. 10.30 på Røa eldresenter, møterom Mølleplassen.