Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er et organ med rett til å uttale seg i saker som vedrører ungdom. Ungdomsrådet skal være høringsinstans i de saker som vedrører ungdoms oppvekstvilkår i bydelen. Rådet består av representanter valgt fra bydelen skoler, fritidsklubb og frivillige organisasjoner.

Alle barn og unge i bydelen har rett til å fremme saker for Ungdomsrådet.
 

Rådets leder: Anders Melhus
Nestleder: Teodor Bruu.

Sakskart og protokoll:
I Møteplan kan du lese saker og protokoll fra rådets møter. Møtene holdes fra 17.30 til 19.30 i bydelsadministrasjonens lokaler, Sørkedalsveien 150.

Medlemsoversikt:
Medlemmar i Ungdomsrådet i Bydel Vestre Aker (pdf-format)

Rådet skal bestå av syv representanter sammensatt av:

  • en representant fra Hovseter, Midtstuen og Ris ungdomsskoler
  • en representant fra Persbråten videregående skole, vedkommende skal bo i bydelen
  • en representant fra fritidsklubben
  • en representanter fra barne- og ungdomsorganisasjonene i bydelen

Ungdomsrådet i Bydel Vestre Aker får hvert år en sum penger til fordeling til tiltak igangsatt av og for ungdom i alderen 13-19 år. Les mer om tildeling av ungdomsmidler her

Kontakt

sekretær Ungdomsrådet:

Jeannette Wold
Telefon: 23 47 60 48.
E-post: jeannette.wold@bva.oslo.kommune.no

Adresse:
Sørkedalsveien 150 B
0754 Oslo