Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Vestre Aker > Idrettens samarbeidsutvalg

Arbeidsutvalget i Idrettens samarbeidsutvalg (ISU)

I hver bydel skal det velges et idrettens samarbeidsutvalget. Utvalget skal fremme et best mulig samarbeid mellom idrettslagene i bydelen og mellom lagene og bydelen. Samarbeidsutvalg er hjemlet i Oslo idrettskrets lov § 16.

Utvalget består av representanter for alle idrettslag som er registrert i bydelen.

Utvalget skal være idrettens lokale høringsinstans når saker som angår den behandles i bydelen, som ved arealplanlegging, utarbeidelse og rullering av kommunedelplaner for idrettsanlegg og lignende.

Arbeidsutvalget for Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Vestre Aker:

- Oversikt medlemmer i Idrettens samarbeidsutvalg 2012-2014 (pdf-format)

- Oversikt medlemmer i Idrettens samarbeidsutvalg 2014-2016 (pdf-format)