Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Vestre Aker > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede i Bydel Vestre Aker

Rådet for funksjonshemmede i Bydel Vestre Aker er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet behandler saker av prinsipiell karakter som berører funksjonshemmedes rettigheter, deltagelse i samfunnet og et selvstendig liv. 

Rådets medlemmer kan også ta opp saker å temaer og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Eksempler på temaer rådet er interessert i er: transport, TT-kjøring og all kollektivtransport i bydelen, tilgjengelighet, uteområder, hjemmesykepleien, funksjonshemmedes boligsituasjon, personlig assistanse

Medlemmer:
- Oversikt medlemmer i Rådet for funksjonshemmede i Bydel Vestre Aker 2011-2015 (pdf-format) oppdatert 2012

Leder: Reidar Sundby, Gråkamveien 10 F, 0779 Oslo, telefon: 22 49 65 85,
e-post: 
reidar.sundby@nordea.com
 

Møteinnkallinger og protokoll:
Du kan se når Rådet for funksjonshemmede holder møte, lese saker samt protokoll i møteplan.

Alle rådets møter holdes på Hovseterhjemmet dersom annen beskjed ikke blir gitt. Møtene holdes i 1. etasje, rett innenfor inngangen. Møtetidspunkt er kl. 17.00 og møtene varer vanligvis i ca to timer.

Vi i Vestre Aker Råd for funksjonshemmede vil gjerne høre fra dere. Alle rådsmøter starter med åpen halvtime. Ellers er det bare å ta kontakt med oss.

Medlemmer av rådet bedes vennligst gi beskjed til sekretæren for rådet, Anne Lexow dersom dere ikke kan komme. Beskjed kan gis på e-post: anne.lexow@bva.oslo.kommune.no  eller mobil: 994 83 257. 

Kontakt

sekretær:
Anne Lexow
kontortelefon:
23 47 60 18

mobiltelefon:
994 83 257
e-post: anne.lexow@bva.oslo.kommune.no
 
besøks- og postadresse:
Sørkedalsveien 150 B
0754 Oslo