Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Råd for funksjonshemmede > Innkallinger og sakskart 2014

Innkallinger og sakskart 2014

Møtedato/sakskart Sakskart Ettersendinger
Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert: Forutsetter Adobe Reader:  
Sakskart 09.12.2014 Sakskart 09.12.2014  

Sakskart 11.11.2014
Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 11.11.2014  

Sakskart 14.10.2014

Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 14.10.2014 (PDF)

* Komprimert mappe med sakskart. Vedlegg ligger som lenke under hver sak i sakskartet.

For å gå tilbake når du har åpnet et vedlegg, hold "Alt" knappen nede og trykk venstre piltast.

 Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak (Zip-fil)
- Vedlegg FOU rapport (Zip-fil)

Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak (PDF-fil)
- Vedlegg FOU rapport (PDF-fil)

09.09.2014 Se bydelsutvalget

Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker

Vedlegg:

-  Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune – høring

- Byrådssak 129/14 Endring av Oslo kommunes forskrift for transport av funksjonshemmede

- Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

- Innspill fra brukerorganisasjonene

- Liste over høringsinstanser

- Eksisterende forskrift av 18.12.2003 

 

11.06.2014 Se bydelsutvalget

Sakskart II

Vedlegg sak om handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
- Innspill
- Innsatsområder og tiltak

13.05.2014 Se bydelsutvalget Sak Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 20.09.2013
25.03.2014 Se bydelsutvalget  
11.02.2014 Se bydelsutvalget

Sak Plan for frivillighet - oppfølging av verbalvedtak budsjett 2014

Sak årsberetning og årsstatstikk 2013
- årsberetning
- Årsstatistikk