Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 18. september 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 18.09.2014

BUR
08.09
ER
08.09
RFF
09.09
BUK
09.09
KNK
10.09
HOS
11.09
AU
15.09
BU
18.09
BU 14/44
Økonomioppfølging pr 31. juli 2014_korrigert 15.09.14
Økonomioppfølging pr 31. juli 2014 behandlet i komiteene
      X X X X X
BU 14/45
Tertialrapport for 2. tertial 2014
              X
BU 14/46
Høring: Regulering av tigging - Oslo kommunes politivedtekt
        X   X X
BU 14/47
Samferdsel og trafikk i Bydel Sagene (VK6: Trafikkmåling)
        X     X
BU 14/48
Høringssvar - aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad
          X   X
BU 14/49
Status barnevern 2014 – verbalvedtak
X     X       X
BU 14/50
Trial - reforhandling av husleiekontrakt
X     X       X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2014