Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

12.02.2014 Ullern bydelsutvalg

NB! Møtet holdes onsdag 12. februar i Hoffsveien 48, med møtestart kl .1800.

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid.

Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch  

Saksnr Tittel Vedlegg
PS 14/1 Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 12.02.2014 X
PS 14/2 Protokoll fra Ullern bydelsutvalgs møte 19.12.2013 X
OS 14/1 Endring i representasjon i Ullern bydelsutvalg  
PS 14/3 Suppleringsvalg Ullern byutviklings- og samferdselskomite  
PS 14/4 Årsmelding og årsregnskap 2013 X
OS 14/2 Årsstatistikk 2013 X
PS 14/5 Innstilling av nytt medlem av driftsstyret ved Bjørnsletta skole X
PS 14/6 Innstilling av medlem av driftsstyret ved Lilleaker skole X
PS 14/7 Bydel Ullerns kulturpris for 2013 X
PS 14/8 Bevilling Granly dagligvare AS X
PS 14/9 Bevilling Oslofjordmat AS X
PS 14/10 Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 10.12.2013 X
PS 14/11 Rapport fra tilsynsbesøk Smestadhjemmet 10.12.2013 X
PS 14/12 Rapport fra tilsynsbesøk Madserud sykehjem 11.12.2013 X
PS 14/13 Rapport fra tilsynsbesøk Kajalund sykehjem 24.10.2013 X
PS 14/14 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien sykehjem 24.10.2013 X
PS 14/15 Rapport fra tilsynsvesøk Kajalund sykehjem 21.11.2013 X
PS 14/16 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien sykehjem 21.11.2013 X
PS 14/17 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien dagsenter X
PS 14/18 Årsmelding fra tilsynsutvalget ved Smestadhjemmet, Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig 2013   X
PS 14/19 Årsrapport 2013 for tilsynsutvalg 1: Silurveien sykehjem, Kajalund sykehjem og Silurveien dagsenter X
PS 14/20 Orientering om "Ungdom og rus" undersøkelsen Bydel Ullern 2013 X
OS 14/3 Bydelsutvalgets tilsyn av bydelsadministrasjonen  
OS 14/4 Installering av velferdsteknologi i Omsorg+ Skøyen terrasse  
OS 14/5 Referat fra arbeidsutvalgets møte 03.02.2014 X