Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Informasjon, retningslinjer, lovverk og maler til bruk ved tilsynsbesøk

Informasjonsperm for tilsynsutvalg - Forord

Bydelens organisering
-
Bydelens organisering, visjon, strategiske mål osv  - Trykk på fanen "Om Bydel Bjerke"
Bydelens overordnede kvalitetssystem
- Bydelens hovedstruktur

Maler
- Rapport fra tilsynsbesøk i bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester
- Årsrapport fra tilsynsbesøk i bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester
Rapport fra tilsynsbesøk i institusjoner m.m
Årsrapport institusjoner m.m
- Avtale om tilsyn
- Oppslag for tjenestestedene

Reglement/veileder
Reglement for bydelene
- Rutiner for tilsynsutvalg/administrasjon (revidert 2012)
Tilsynsveileder for folkevalgtes tilsynsbesøk i sykehjem og andre institusjoner.
- Tilsynsveileder for hjemmebaserte tjenester
Instruks for kommunale tilsynsutvalg for institusjon mv.
- Instruks for tilsynsutvalg hjemmebaserte tjenester
 
 

Folkevalgtopplæring 1. mars 2012 - Tilsynsutvalget

Tilsynsutvalgets oppgaver og lovverk

Presentasjon av tjenestestedene i Bydel Bjerke m/tilsyn:

Informasjonsperm for tilsynsutvalg 
(
Informasjon, retningslinjer, lovverk og maler til bruk ved tilsynsbesøk)