Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tilsynsrapporter

Økern sykehjem og Økern dagsenter 

Tilsynsrapporten oversendes Sykehjemsetaten. Har Sykehjemsetaten kommentarer til rapporten vil disse blir forelagt bydelsutvalget til orientering.

17.03.13 Tilsynsrapporter Økern sykehjem - Til orientering i BU 25. april
11.06.13 Tilsynsrapport Økern dagsenter og vedlegg - Til orientering i BU 5. september
08.10.13 Tilsynsrapport Økern sykehjem - Til orientering BU 14. november
20.12.13 Tilsynsrapport Økern sykehjem og dagsenter - Til orientering BU 6. februar.
06.02.14 Tilsynsrapport Økern dagsenter - Til orientering i BU 13. mars
17.06.14 Tilsynsrapport Økern sykehjem og Økern dagsenter - Til orientering BU 4. september
06.10.14 Tilsynsrapport Økern sykehjem og Økern dagsenter - Til orientering BU 13. november
18.12.14 Tilsynsrapport Økern sykehjem og Økern dagsenter - Til orientering BU 5. februar 2015 

Bolig og dagsenter med helse- og omsorgstjenester i Bydel Bjerke

Villa Eik, Lunden, Hagan og Ervald
04.12.12 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 07. februar
31.01.13 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 14. mars
05.04.12. Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 13. juni
21.06.13 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 10. oktober
08.10.13 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 14. november
03.12.13 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 6. februar
01.04.14 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 12. juni
26.06.14 Tilsynsrapporter - Behandlet i BU 9. oktober
09.09.14 Tilsynsrapporter - Behandles i BU 13. november
09.12.15 Tilsynsrapporter - Behandles i BU 12. mars

OBS; Det utarbeides saksfremstilling etter mottatt tilsynsrapport. Eventuelle påpekte forhold som fremkommer i rapportene blir i saksfremleggene kommentert av bydelsdirektøren.  Unntak er tilsynsrapportene fra sykehjemmet som sendes til Sykehjemsetaten for evt kommentarer derfra.

Se nettsiden Politiske saker for Bjerke bydelsutvalg for å lese saksfremlegg, vedlegg og vedtak fra bydelsutvalgets møter.

Folkevalgtopplæring 1. mars 2012 - Tilsynsutvalget

Tilsynsutvalgets oppgaver og lovverk

Presentasjon av tjenestestedene i Bydel Bjerke m/tilsyn:

Informasjonsperm for tilsynsutvalg 
(
Informasjon, retningslinjer, lovverk og maler til bruk ved tilsynsbesøk)