Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Informasjon om bydelsutvalget i Gamle Oslo

Bydelsutvalget og dets organer
Bydelsutvalget Gamle Oslo er bydelens folkevalgte organ. De avgjør og gir uttalelser i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. Bydelsutvalget har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver og vedtar bydelens budsjett samt fordeler det rammebeløpet som bystyret tildeler bydelen. Rammebeløpet viser det utgiftsnivået bydelen skal holde seg innenfor. Bydelsutvalget fører tilsyn med bydelens tjenester.

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De er valgt for fire år av gangen. Høsten 2011 ble det avholdt direkte valg til bydelsutvalget. Dette betyr at Bydel Gamle Oslo har fått representanter som er direkte valgt av bydelens innbyggere.

Her er en oversikt over medlemmer og varamedlemmer i bydelsutvalget.

Bydelsutvalget starter møtene kl 17:00.
Arbeidsutvalgsmøtene starter kl. 17:00.
Komiteene starter møtene kl 16:30.

Alle møtene holdes i møterom Rudolf Nilsen, Platousgt. 16, 2. etg.

Samtlige er åpne for publikum - Åpen halvtime
Politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime, som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner med flere. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere. Åpen halvtime er ikke et debattforum og det er heller ikke slik at man kan forvente å få svar med en gang. Bydelsutvalget tar kun stilling til saker som er forberedt av administrasjonen og de politiske komiteer og utvalg.

Saker til politisk behandling og protokoller fra møtene finner du her.

Møteoversikt for politiske organer
Møtene holdes i møterom Rudolf Nilsen, Platousgate 16, 2. etg. dersom ikke annet er oppgitt. Samtlige møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime der beboere kan si sin mening.