Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Gamle Oslo > Møteinnkallinger/protokoller

Møteinnkallinger/protokoller 2015

Bydelsutvalges møter
Bydelsutvalgets møter er åpne for pulikum og starter kl. 17:00 med åpen halvtime.

Adresse: Bydel Gamle Oslo, Platousgate 16, 2. etg.

Åpen halvtime kl. 17:00 (med adgang til møtelokalet fra kl 16.50) er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere. Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man nødvendigvis får svar omgående.

Politiske utvalgssaker i byrådet og bystyret
Her finner du politiske utvalgssaker i Oslo kommune. Du kan følge en sak fra byrådets behandling, gjennom komiteene og til endelig behandling i bystyret.

Bydelsutvalgets møter i Gamle Oslo
Informasjon legges ut fortløpende (dvs. så snart sakskartet og sakene er klare, og når protokollen er godkjent).

Møtedato Innkalling Protokoll
Bydelsutvalgets møte 12.02.2015 Innkalling Protokoll


Møteinnkallinger og protokoller fra tidligere år i denne valgperioden: