Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Gamle Oslo > Komiteer og utvalg

Komiteer og utvalg


Arbeidsutvalget  (AU)
Leder: Silje Winther (AP)
Nestleder: Joakim Dyrnes (SV)


Helse- og sosialkomiteen (HSK)
Leder:  Susann S. Jørgensen (AP)
Nestleder: Randi Olsen (V)


Byutviklingskomiteen  (BUK)  
Leder: Joakim Dyrnes (SV)
Nestleder: Helge Winsvold (AP)


Oppvekst, kultur og nærmiljøkomiteen (OKN)
Leder: Olaf Svorstøl (Rødt)
Nestleder: Arild Furuseth (H)Møtetidspukter:
Møter i Arbeidsmiljøutvalget starter kl. 17.00
Møter i Eldrerådet starter kl. 16.30
Møter i komiteene starter kl. 16:30
Møter i Rådet for funksjonshemmede starter kl. 16.30
Adresse: Platousgt. 14 - 16, 2 etg. Møterom: Rudolf Nilsen

Åpne møter med åpen halvtime
Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere. Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man nødvendigvis får svar omgående.