Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalgets medlemmer i Bydel Gamle Oslo 2011 - 2015Bydelsutvalgets representanter og vararepresentanter
 
Medlemmer fra AP Varamedlemmer fra AP
1. Silje Winther, leder 6.   Majid Tabassam Chaudhry 
     (permisjon ut valgperioden)
2. Finn Overvik 7.   Zubeda Hussain
3. Susann S. Jørgensen 8.   Ali Amji
4. Helge Winsvold    9.   Atle Halvorsen Hjelkerud
5. Naima Abirahman Aseyr
   (representert Rødt siden 9. mars 2015)
10. Helen Ingrid Andreassen
  11. Michael Touray
  12. Marte Oppedal Vale
  13. Anne Sofie Ravndal Risnes
   
 Medlemmer fra SV  Varamedlemmer fra SV
 1. Joakim Dyrnes, nestleder  3. Camilla Huggins Aase
 2. Mai-Jill Hedemark  4. Jarle Birger Vinje
   5. Christine Danche
   6. Mona Wærnes
   
 Medlemmer fra Rødt  Varamedlemmer fra Rødt
1. Marit Halse 4. Olaf Svorstøl
2. Aroosa Zahoor 5. Beth Hartmann
3. Naima Abirahman Aseyr
   (valgt inn som representant for AP,
    representert Rødt siden 9. mars 2015)
6. Erling Folkvord
  7. Jorunn Folkvord
  8. Unni Rustad
   
 Medlemmer fra V   Varamedlemmer fra V
 1. Runhild Gammelsæter 3. Mattie Lucie Arentz
 2. Espen Ophaug 
    (Fritatt i tiden han innehar vervet som nest-
     leder i Oslo bystyres byutviklingskomité)
5. Helene Zakariassen Skulstad
  6. Joar Reithaug Rasmussen
  7. Gøril Bjerkhol Havro
   
 Medlemmer fra H  Varamedlemmer fra H
 1. Arild Furuseth  3.Jørn Ødegård
 2. Ingjerd Dale  4. Karsten Karlsøen
   
 Medlemmer fra FrP  Varamedlemmer fra FrP
 1.  Kjell Johansen  2. Kjell Grov
   3. Sigurd Fredeng
   4. Roy Hammerø
   
 Medlemmer fra MDG  Varamedlemmer fra MDG
1. Alto Braveboy  2. Ragnhild Pedersen