Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Navnekomite

Høring av navnkomiteens forslag til navnsetting

På bakgrunn av navnekomiteens vedtak av 12.02.2014 legges følgende forslag til navn ut på høring:

* Navn på 1-7 skole ved Brynseng . Se vedlagte illustrasjonForslag fra navnekomiteen er Brynseng skole.

1. Navn på bro i Dronning Eufemias gate. Forslag fra navnekomiteen er Nylandsbrua
Begrunnelse; Slam og sagflis fra sagbruksindustri ved Akerselva, samt utfyllinger, medførte at det her ble dannet nytt land - Nyland.
2.  Navn på gangbro over Akerselva.
3.  Navn på torg syd i Wismargata. Forslag fra navnekomiteen er Wismartorget.
Begrunnelse: Wismar var en av Hansabyene som hadde betydelig handel med Oslo. Wismartoget dannes der Wismargata møter strandpromenaden og sjøfronten.

4.  Navn på allmenning i Bjørvika. Forslag fra navnekomiteen er Kongsbryggene.
Begrunnelse: Bryggene som er påvist her, var i kongens eie. De lå rett nedenfor kongsborgen og kongens kirke, Mariakirken.
5.  Navn på kile i Bjørvika. Forslag fra navnekomiteen er Bispekilen.
Begrunnelse: Bryggene som er påvist her lå der Bispeallmenningen kom ned til sjøen, og var knyttet til biskopens besittelser med Hallvardskatedralen og Bispeborgen.

6 .
Navn på gate i Bjørvika. Forslag fra navnekomiteen er Clemensbryggene
Begrunnelse: Bryggene som er påvist her lå der Clemensallmenningen kom ned til sjøen i middelalderen.

Se vedlagt kart. Høringsfristen er 14.11.2014. Uttalelser kan sendes til postmottak@bgo.oslo.kommune.no Det bes om at det henvises til saksnummer 2014/1385.
 

Bydelsutvalget oppnevnte medlemmer til Navnekomiteen i BU-sak 30/2012

Ingelin Pedersen (SV), leder
e-post: ingelin_pedersen@yahoo.no

Ingerd Dale (H)
e-post: ingjerd.dale99@gmail.com

Sigurd Fredeng (FrP)
e-post: sigurd.fredeng@oslo.online.no

Olaf Svorstøl (Rødt)
e-post: olasvo@bbse.no

Helge Winsvold (AP)
e-post: helge.winsvold@gmail.com

Trond Esp (V)
e-post: trond.esp@gmail.com

 Protokoller fra navnekomiteens møter finner du her.