Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Gamle Oslo > Offentlig innsyn

Innsynsrett

Dine rettigheter
 
Retten til innsyn og informasjon om hva som gjøres i offentlig forvaltning er et viktig ledd i demokratiet og en forutsetning for at ytringsfriheten skal få et reelt innhold. Rettighetene er forankret i blant annet offentlighets- og forvaltningsloven.
 
Offentlighetsloven
 • Enhver har rett til å be om innsyn i dokumentene i en bestemt sak.
 • Visse unntak gjelder imidlertid. Retten til innsyn gjelder også for postjournalen.
 • Innsyn skal nektes for taushetsbelagte opplysninger
  (offentlighetsloven § 5a)
 • Innsyn kan nektes for interne dokumenter (offentlighetsloven § 5).
 • Bystyret i Oslo kommune har bestemt at kommunen skal praktisere meroffentlighet, det vil si at dokumenter som kan unntas offentlighet i størst mulig grad skal være tilgjengelig for publikum.
 • Blir du nektet innsyn skal du ha en begrunnelse om årsaken. Avslag kan påklages til Fylkesmannen.
Forvaltningsloven
 • Du har rett til å få veilledning om hvilke regler som gjelder for å få en bestemt tjeneste og informasjon om saksbehandlingen.
 • Du har rett til å få et foreløpig svar hvis det vil ta lang tid å avgjøre saken din (1 måned for enkeltvedtak)
 • Du har i utgangspunktet rett til å se alle dokumentene i saken (visse begrensninger gjelder).
 • Du skal motta et skriftlig vedtak. Vedtaket skal innholde en begrunnelse dersom du får helt eller delvis avslag. Hvis saken gjelder fordeling av rettigheter mellom flere søkere (for eksempel barnehageplass) har du rett til å selv kreve en skriftlig begrunnelse.
 • Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag. Klagen sendes til samme instans som har fattet vedtaket som skal vurdere saken på ny og sende den videre til klageinstansen.