Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 16.10.2014

 

Saker til behandling:

 
BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
96/2014 Observatør fra bydelsutvalget til idrettens samarbeidsutvalg 50            
114/2014 Rapport fra anmeldt tilsyn Vålerengen bo- og servicesenter 09.04.14
Vedlegg:
1. Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 
2. Sykehjemsetatens kommentarer
    21   18    
115/2014 Rapport fra uanmeldt tilsyn ved St. Halvardshjemmet 08.04.14
Vedlegg:
1. Rapport fra uanmeldt tilsynsbesøk
2. Sykehjemsetatens kommentarer
    22   19    
116/2014 Rapport fra anmeldt tilsyn Villa Enerhaugen
Vedlegg: 
1. Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk
2. Sykehjemsetatens kommentarer
    23   20    
117/2014 Rapport fra anmeldt tilsyn Østerdalsgata dag- og aktivtetssenter av 01.07.14
Vedlegg:
Rapport fra tilsynsbesøk
    24     10  
118/2014 Bydelens uttalelse til søknad om rammetillatelse for bruksendring til serveringssted - Hagegata 27
Vedlegg:
46            
119/2014 Søknad om ny salgsbevilling ved Stopp & Kjøp, Ekebergveien 37, 0196 Oslo
Vedlegg:
Søknad om ny salgsbevilling
47            
120/2014 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Postkontoret, Hagegata 27
Vedlegg:
1. Søknad om bevilling
2. Plantegning
48            
121/2014 Informasjon om prosjekt gratis kjernetid høsten 2014
Vedlegg:
Rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
49            
122/2014 Tertialrapport og tertialstatistikk pr. 31.08.14
Vedlegg:
1. 2. tertialrapportering
2. Vedlegg til tertialrapport (samlet)
3. 2. tertialstatistikk
             
123/2014 Ekstern budsjettjustering 5/2014              
124/2014 BU-sak 104/2014, HSK-sak 20/2014 - Tilbakemelding på vedtak i BU              
125/2014 Søknad om serverings- og sjenkebevilling, uteservering ved The Office Bar N' Grill, Grønland 2c
Vedlegg:
Søknad om bevilling
51            
126/2014 Rapport fra anmeldt tilsyn St. Halvardshjemmet 01.07.2014
Vedlegg:
Rapport 01.07.2014 samt uttalelse fra Sykehjemsetaten
    25   21    

 

Referatsaker: