Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Innkalling til byutviklingsforum etter Byutviklingskomiteens møte 04.12.2013

Byutviklingskomiteen (BUK) inviterer velforeninger og andre foreninger i bydelen som er interessert i byutvikling, til møte i byutviklingsforumet onsdag 04.12.2013 etter møtet i BUK. BUK-møtet starter kl. 16.30. Når møtet er ferdig avhenger av saksmengden i komiteen.

Sakskart for byutviklingsforumet:
1. Hvilken rolle skal forumet ha?
2. Ansvars- og rollefordeling i forumet
3. Møteplan

BUK-leder vil lede møtet, frem til annet blir bestemt i møtet.

Spørsmål vedrørende byutviklingsforumet kan rettes til BUK-leder, Joakim Dyrnes (joakim.dyrnes@gmail.com).

Vennlig hilsen
Joakim Dyrnes
leder for byutviklingskomiteen