Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet

Reglement for bydelene - Bydelsreglement  § 2-7 Råd og brukervalg
I hver bydel skal det være et lokalt eldreråd, som rådgivende organ for bydelsutvalget.

Bydelsutvalget oppnevnte i bydelsutvalgets møte 10.11.2011 og 02.02.2012 følgende representanter til eldrerådet for perioden 20011 - 2015 

Medlemmer
Ingeborg Øie, leder
Adr.: Etterstadsletta 85, 0660 Oslo
Tlf.: 932 07 127
E-post: evensdatt@gmail.com
Ensjøtunet bo- og servicesenter

Gunvor Hagen, nestleder
Adr.: Kanslergt. 10, 0192 Oslo
Tlf.: 22 68 16 12/ 991 20 912
E-post: gunvorhagen31@icloud.com

Ivar Bjørn Nygaard
Adr.: Norderhovgata 26, 0654 Oslo
Mobil: 900 19 597
E-post: ivar_nygaard@hotmail.com

Jørn Ødegård (H)
Adresse: Alnagata 16, 0192 Oslo
Mobil: 400 45 878  
E-post: odegaard72@yahoo.com

Bjørn Arinn Ages Brahmann (FrP)
Adresse: Schweigaards gate 74, 0656 Oslo
Mobil: 915 23 540
E-post: bjoma@hotmail.com

Varamedlemmer
Rigmor Ihle
Adr.: Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo 
Ensjøtunet bo- og servicesenter 

Jo Frisch (H)
Adr.: Svingen 10 C, 0196 Oslo
Tlf.: 22 68 58 94/ 924 14 412
e-post: jofrisch@online.no

Kristoffer Rolf Deinhoff (V)

Mai-Jill Hedemark (SV)
Adr.: Vålerenggata 57
0658 Oslo
E-post: mai-jill@online.no

Eldrerådet har som funksjon å ivareta eldrebefolkningens behov og gi bydelsutvalget råd i saker som berører den eldre befolkningsgruppen. Oslo kommune har et sentralt Eldreråd som bydelens råd samhandler med. Gjennom denne organiseringen har eldrerådet mulighet til å påvirke de politiske beslutningene som tas i Oslo kommune.

Eldrerådet ønsker at publikum tar kontakt gjennom henvendelser eller ved direkte oppmøte i eldrerådets faste møter. I åpen halvtime kan publikum henvende seg til rådet med enkeltsaker. Møtetidene annonseres i pressen og på nettsidene våre.

Møtedatoer for 1. halvdel 2015: Tirsdager kl 16.30

3. februar 3. mars 7. april 12. mai 9. juni

Eldrerådets sekretær: Katalin Simon, avdelingssjef
Tlf. 23 43 10 38 / 993 94 011
E-post: postmottak@bgo.oslo.kommune.no