Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eierrepresentanter i samarbeidsutvalgene i kommunale barnehage

I BU- sak 32/2004 vedtok  bydelsutvalget at eierrepresentasjonen i bydelens kommunale barnehager skal ivaretaes av ansatte i bydelen.

 Bydelsutvalget  delegerte til bydelsdirektøren å oppnevne eierrepresentanter til samarbeidsutvalgene. Funksjonstiden settes til den kommunale valgperioden.

 

Alle kommunale barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foresatte, ansatte og eier. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.  

Her er en oversikt over  eierrepresentantene 2007-2011 som er oppnevnt til de ulike barnehagene i bydelen.