Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2010 > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede 2010

Om rådet for funksjonshemmede:
Alle bydelene i Oslo har et Råd for funksjonshemmede. Disse rådene skal forespørres og høres når det gjelder saker som angår oss. Rådet skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet, og være en pådriver for gode løsninger i praksis. I utgangspunktet tar ikke rådet opp enkeltsaker, men primære saker av prinsipiell karakter som berører alle funksjonshemmede som gruppe, som for eksempel tilgjengelighet, antidiskriminering o.l. Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der alle kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for rådets medlemmer.

Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 7. desember 2010, klokken 17.00

Protokoll 
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
15/10 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011

Forslag budsjett 2011

14/10 Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede 19. oktober 2010  Protokoll


Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 19. oktober 2010, klokken 17.00

Protokoll 
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
13/10 Universell utforming – bydelens handlingsplan 2009 – 2011 - evaluering Saksfremlegg
12/10 Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede 7.september 2010 Protokoll


Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 7. september, klokken 17.00
Protokoll
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
11/10 NOU 2010:5, Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud Se protokoll
10/10 Invitasjon til felles møte med Rådene for funksjonshemmede Se protokoll
09/10 Kartlegging av tilgjengelighet i bydelen – henvendelse fra FFO Hoveddokument
08/10 Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede 8. juni 2010  Protokoll


Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 8. juni, klokken 17.00

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
7/10 Ombygging Carl Berners plass - Universell utforming - Status  
6/10 Flytting av postkontoret i Markveien  
5/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 16. mars 2010 Protokoll

Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 27. april - MØTET ER AVLYST

Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 16. mars, klokken 17.00

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
5/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 2. februar 2010 Protokoll
4/10 Ombygging Carl Berners plass - Universell utforming  

Saker til behandling i Rådet for funksjonshemmede 2. februar

Protokoll 
Innkalling

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
3/10 Evaluering av forhåndsvalg og valg i bydelen - universell utforming Se innkalling
2/10 Universell utforming - bydelens handlingsplan 2009-2011 Dokumenter
1/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 9. september 2009 Protokoll