Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2010

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i møte 16. desember, klokken 17.00

Protokoll (erstatter tidligere utlagte protokoll)
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
139/10 Søknad om skjenkebevilling – Milano pizza, Trondheimsveien 37  Nye tegninger
Saksdokumenter
Se også tilleggskart
138/10 Endret representasjon fra Rødt i AU og komiteene  
137/10 Klage over Plan- og bygningsetatens vedtak på søknad om rammetillatelse, dispensasjon fra reguleringsplan . Fougners vei 14 Dokumenter
136/10 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2010

Ny side 79 etter bystyrets vedtak
Forslag budsjett etter bystyrets vedtak
Forslag budsjett
Se også innnkalling

135/10 Tekniske interne budsjettjusteringer 2010 Ikke ferdigstilt
134/10 Økonomirapportering per 31. oktober 2010 Økonomirapport
133/10 Nye retningslinjer for bruk av bydelens parker og plasser Se innnkalling og tilleggskart
132/10 Prinsipielle saker til behandling i OMK – aktiviteter i bydelens parkanlegg Se innnkalling og tilleggskart
131/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 8.12.10 Protokoll
130/10 Protokoll fra Rådet for funksjonshemmede 7.12.10 Protokoll
129/10 Protokoll fra møtet i Ungdomsrådet 6.12.10 Protokoll
128/10 Protokoll fra møtet i Eldrerådet 6.12.10 Protokoll
127/10 Protokoll fra møtet i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 1.12.10   Protokoll
126/10 Protokoll fra møtet i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 30.11.10 Protokoll
125/10 Protokoll fra møtet i byutviklingskomiteen  29.11.10 Protokoll
124/10 Protokoll fra møtet i Bydelsutvalget 28.10.10 Protokoll


Saker til behandling i møte 28. oktober 2010, klokken 18.00

Protokoll 
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
123/10 Utsending av saksdokumenter Se protokoll
122/10 Endret representasjon for Arbeiderpartiet i tilsynsutvalget for Sofienberghjemmet og Lille Tøyen sykehjem / hjemmetjenesten Se protokoll
121/10 Snødeponi på Hasle Saksdokumenter
120/10 Ny vararepresentant for Høyre i byutviklingskomiteen  
119/10 Forsøksordningen med drift og vedlikehold og trafikkregulering av lokale kommunale veier uten kollektivtrafikk Saksdokumenter
118/10 Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga Dokumenter
117/10 Nytt valgoppgjør og ny representasjon for Fremskrittspartiet Forslag til vedtak
116/10 Forslag fra Rødt vedrørende nedleggelse av Hersleb skole Forslag fra Rødt
115/10 Møteplan for AU, BU, komiteer og råd 2011 Forslag til møteplan
114/10 Evaluering av strategisk plan Evaluering
113/10 Evaluering av bydelens handlingsplan for universell utforming 2009 - 2011 Evaluering 
112/10 Økonomirapportering per 31. august 2010 Økonomirapport
111/10 Tertialrapportering per 2. tertial 2010 Tertialrapport
110/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 20.10.10 Protokoll
109/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 19.10.10 Protokoll
108/10 Protokoll fra møte i Eldrerådet 18.10.10 Protokoll
107/10 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen Protokoll
106/10 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 12.10.10 Protokoll 
105/10 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 11.10.10 Protokoll
104/10 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen  11.10.10 Protokoll
103/10 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16.9.10  ProtokollSaker til behandling i møte 16. september klokken 18.00

Protokoll 
Innkalling (denne erstatter tidligere utsendte innkalling)

 

Sak Sakstittel Saksdokumenter
102/10 Høring: Endringer i politivedtekt for Oslo kommune Dokumenter
101/10 Nytt valgoppgjør for Rødt Se innkalling
100/10 Endringer i reglement for Bydelsutvalg Grünerløkka Se innkalling
99/10 Permisjonssøknad fra Gerd Elisabeth Guttorm – BU, HSS og RFF  
98/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Sinsen Kro Søknad om skjenkebevilling ute trukket
Dokumenter
97/10 Foreløpig status i prøvebydelens myndighet til å fastsette retningslinjer for åpningstid i egen bydel Dokumenter
96/10 Økonomirapportering per 31 juli 2010 Økonomirapportering
95/10 Anmodning om uttalelse - Trondheimsveien 162 A

Hoveddokument
Forslag til vedtak

94/10 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 8. september 2010 Protokoll
93/10 Protokoll fra møte i Eldrerådet 8. september 2010 Protokoll
92/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 7. september 2010 Protokoll
91/10 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 6. september 2010  Protokoll
90/10 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 1. september 2010 Protokoll
89/10 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. august 2010 Protokoll
88/10 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. august 2010 Protokoll  
87/10 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 17. september 2010 Korrigeringer til BU-protokoll
Protokoll

Saker til behandling i møte 17. juni klokken 18.00

Protokoll 
Innkalling 
Tilleggskart

 

Sak Sakstittel Dokumenter
86/10

Forslag til ny oppnevning i Rådet for funksjonshemmede

 
85/10 Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet til å behandle utleie av bydelens parker ved ferieavviking sommeren 2010  
84/10 Forslag om boikott av israelske varer og tjenester  
83/10 Endret representasjon for SV i underkomiteer  
82/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Bleibtreu, Øvrefoss 4  
81/10 Søknad om utvidet skjenkebevilling inne ved M3 Mat & Bar, Maridalsveien 3  
80/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Buen Cafebar, Olaf Schous vei 2  
79/10 Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Luna Lounge, Darres gate 2  
78/10 Søknad om utvidet skjenkebevilling/utvidelse av areal inne og ute ved Anker Hotel, Storgata 53 A  
77/10 Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga  
76/10 Forsøk med overføring av bestilleransvar for drift og vedlikehold samt trafikkregulering av lokale kommunale veier uten kollektivtrafikk Vedlegg (SAM)
Vedlegg
75/10 Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved ferieavvikling sommeren 2010 Saksdokument
74/10 Sofienbergparken barnepark - Videre drift  
73/10

Handlingsplan for barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Saksdokument
72/10 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om oppføring av boligblokk og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for område - Fougners vei 14

Saksdokument

71/10 Anmodning om ny behandling av klagesak. Nedre gate 3 Vedlegg 1 
Vedlegg 2
70/10 Anmodning om ny behandling av klagesak, Tromsøgata 2 Vedlegg 1 
Vedlegg 2
69/10 Årsregnskap 2009 for private institusjoner  
68/10 Budsjett 2010 - budsjettjusteringer  
67/10 Budsjettjustering inndekning av merkostander IKT og mindreinntekter park  
66/10

Økonomirapportering per 30 april 2010

Saksdokument
65/10 Tertialrapport per 1.tertial 2010 Vedlegg 1 
Vedlegg 2
64/10 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 9. juni 2010 Protokoll
63/10 Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 8. juni 2010 Protokoll
62/10 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 7. juni 2010 Protokoll
61/10 Protokoll fra møte i Eldrerådet 7. juni 2010 Protokoll
60/10 Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 2. juni 2010 Protokoll
59/10 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. juni 2010 Protokoll
58/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 31. mai 2010 Protokoll
57/10 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 6. mai 2010 Protokoll

Saker til behandling i møte 6. mai, klokken 18.00

Protokoll 
Innkalling 
Tilleggskart

 

Sak

Sakstittel

Dokumenter

56/10

Høringsbrev – Tiltaksplan mot tagging

Saksdokument

55/10

Endring av lokal skjenkeforskrift

 

54/10

Endret representasjon for SV i underkomiteer

 

53/10

Endret representasjon for H i underkomiteer.

 

52/10   

Endret representasjon for V i underkomiteer.

 

51/10   

Søknad om ny skjenkebevilling inne ved Qadis, Thorvald Meyers gate 81 - Ankesak fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 21. april 2010.

Saksdokument

50/10   

Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute ved Bagels Factory & Botanica, Thorvald Meyers gate 30 B - Ankesak fra møte i helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 21. april 2010, samt søknad om ny skjenkebevilling ute.

Saksdokument 
Vedlegg

49/10

Søknad om endring av gatenavn

 

48/10

Høring Omsorg, innhold og organisering

Vedlegg 1
Vedlegg 2

47/10

Høring - Ukast til forskrift om tildeling av bolig i Omsorg i Oslo kommune

Vedlegg 1

46/10

Prosjektering av flerbrukshall på Dælenenga

 
45/10  

Økonomirapportering per 31. mars 2010

Rapport

44/10   

Klagesak til bydelsutvalg - Hausmanns gate 22 - 24

Dokumenter

43/10

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 28. april 2010

Protokoll

42/10 

Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 26. april 2010

Protokoll

41/10

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26. april 2010

Protokoll

40/10 

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 21. april 2010

Protokoll

39/10

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 20. april 2010

Protokoll

38/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. april 2010

Protokoll

37/10

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 25. mars 2010

Protokoll

 

Saker til behandling i møte 25. mars, klokken 18.00

Protokoll 
Innkalling

 

Sak

Sakstittel

Dokumenter

36/10

Markveien som gå- og handlegate. Sammenhengende gågate fra Karl Johan til Øvrefoss

 

35/10

Søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ute ved Blå - Brenneriveien 9

 

34/10

Endret representasjon for A i  Byutviklingskomiteen

 
33/10  

Endret innstilling på medlemmer i driftsstyret ved Grünerløkka skole

 
32/10 

Budsjettjustering - Inndekning av merforbruk 2009 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

31/10 

Budsjett 2010 - Budsjettjustering mellom funksjonsområdene  1 og 3 grunnet endret tilknytning funksjon

 
30/10 

Økonomirapportering per 28 februar 2010

 

29/10   

Årsberetning og årsstatistikk 2009 for bydel Grünerløkka

Årsberetning Årsstatistikk

28/10

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 17. mars 2010

Protokoll

27/10

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 16. mars 2010

Protokoll

26/10

Protokoll fra møte i Eldrerådet 15. mars 2010

Protokoll

25/10

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 10. mars 2010

Protokoll

24/10

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 9. mars 2010

Protokoll

23/10

Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 8. mars 2010

Protokoll

22/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 4. mars 2010

Protokoll

21/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 15. februar 2010 

Protokoll

20/10

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 11. februar 2010

Protokoll

 

Saker til behandling i møte 11. februar

Protokoll 
Tilleggskart
Innkalling

 

Sak

Sakstittel

Dokumenter

19/10

Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 1. februar 2010

Protokoll

18/10

Opphevelse av permisjon for Sven E. Thorsen (V)

Dokumenter

17/10

Ny oppnevning i Rådet for funksjonshemmede

Dokumenter

16/10

Endret representasjon for H i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Dokumenter

15/10

RV 150 Ring 3 Ulven - Sinsen - Nye veinavn - anmodning om uttalelse

Dokumenter

14/10

Søknad om permisjon fra verv i Byutviklingskomiteen

Dokumenter

13/10

Søknad om ny skjenkebevilling inne og ute for Cafe Con Bar AS, Brugata 11 A

Dokumenter

12/10

Ikke salg av Hausmanns gate 40 og 42 og Brenneriveien 1

Dokumenter

11/10

Klagesak til bydelsutvalg - Thv. Meyers gate 34. Dispensasjon fra reguleringsplan

Dokumenter

10/10

Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73

Dokumenter

9/10

Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om riving og oppfølging av nytt bygg som inneholder dispensasjon fra reguleringsplan - Tromsøgata 22

Dokumenter

8/10

Budsjettjustering 2010 - kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen, endring kostrafunksjon stilling

Dokumenter

7/10

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 3. februar 2010

Protokoll

6/10

Protokoll fra møte i Rådet for funksjonshemmede 2. februar 2010

Protokoll

5/10

Protokoll fra møte i Eldrerådet 1. februar 2010

Protokoll

4/10

Protokoll fra møte i Helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen 27. januar 2010

Protokoll

3/10

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26. januar 2010

Protokoll

2/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. januar 2010

Protokoll

1/10

Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. desember 2009

Protokoll