Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen 2010

Om ansvarsområdene til Byutviklingskomiteen

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er innstallert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Saker til behandling i møte 29. november kl. 17.30

Protokoll  (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel Saksdokumenter
71/10 Oversendelse til Bydel Grünerløkka - Markveien 59 B Dokumenter
70/10 Trondheimsveien 113 – Forslag til reguleringsplan Dokumenter
69/10 Klage på rammetillatelse bygg 2 Fougners vei 14 Dokumenter
68/10 Oversendelse Møllerveien 2 Dokumenter
67/10 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2011 Forslag budsjett 2011
66/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 11. oktober 2010 Protokoll

Saker til behandling i møte 11. oktober kl. 17.30

Protokoll 
Innkalling
 

 

Sak Sakstittel Saksdokumenter
65/10 Universell utforming – Bydelens handlingsplan 2009-2011 - Evaluering Evaluering 
64/10 Thorvald Meyers Gate 89, Planforslag til offentlig ettersyn, detaljregulering Dokumenter
63/10 Rammetillatelse Fossveien 24 Dokumenter
62/10 GNR 228 BNR 345 Seilduksgata 9, byggesak til uttalelse Dokumenter
61/10 Haslevangen 16 - 18 mfl – Kunngjøring om offentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering Tillegg
Dokumenter
60/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. august 2010 Protokoll

 

 

Saker til behandling i møte klokken 30. august 17.30

Protokoll  
Innkalling

 

Sak Sakstittel
59/10 Oversendelse til uttalelse – Darres gate 10
Hoveddokument
58/10

Trikk til Tonsenhagen – Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid – Høring av planprogram
Hoveddokument

57/10

Anmodning om uttalelse – Waldemar Thranes gate 71 A
Hoveddokument

56/10 Oversendelse av byggesak til uttalelse – Thv. Meyers gate 76 C
Hoveddokument
55/10 Anmodning om uttalelse – Trondheimsveien 162 A
Hoveddokument
54/10 Oversendelse til uttalelse – Øvrefoss 4 B
Hoveddokument
53/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 5. juli 2010
Protokoll

 

Saker til behandling i møte 5. juli klokken 17.30

Protokoll  (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel
52/10

Fossveien 24, eiendom 228/46, bygning 3 - Søknad om rammetillatelse - Anmodning om bydelens uttalelse
Hoveddokument

51/10

Planforslag til offentlig ettersyn - Sofienberggata 37 - Detaljregulering
Bydelsdirektørens forslag - Hoveddokument - Vedlegg 1 -  Vedlegg 2

50/10 Kunngjøring om offentlig ettersyn. Forslag til detaljregulering - Helgesens gate 63 og del av Sofienbergparken og Trondheimsveien 48
Bydelsdirektørens forslag - Hoveddokument - Vedlegg 1 - Vedlegg 2
49/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 31. mai 2010
Protokoll

 

Saker til behandling i møte 31. mai klokken 17.30

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

Tilleggssaker:
Oversendelse til Bydel Grünerløkka - Trondheimsveien 6
Oversendelse til Bydel Grünerløkka - Trondheimsveien 139A

 

Sak Sakstittel Dokumenter
48/10 Oppgradering av Ballbanen på Kuba - Fotballbanen  
47/10 Oversendelse til Bydel Grünerløkka - Trondheimsveien 6 Dokumenter
46/10 Oversendelse til bydelen - Trondheimsveien 139 A Dokumenter
45/10 Parkeringsplasser for motoriserte to- og firehjulinger  
44/10 Forsøk med overføring av bestilleransvar for drift og vedlikehold samt trafikkregulering av lokale kommunale veier uten kollektivtrafikk Vedlegg (SAM)
Vedlegg
43/10 Kunngjøring om offentlig ettersyn. Forslag til mindre endring av reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by, S-4220 Dokumenter
42/10 Anmodning om uttalelse i forbindelse med søknad om bruksendring, Brugata 17 B Dokumenter
41/10 Forespørsel om uttalelser til etablering av Subway - Seilduksgaten 17 Dokumenter
40/10 Søknad om fornyelse av brukstillatelse - Vaskehall for Butt Traders, Trondheimsveien 42 A Dokumenter
39/10 GNR 228 BNR 513 - Thorvald Meyers gate 72 - Anmodning om forhåndsuttalelse ad utvidet åpningstid for deler av lokalene Dokumenter
38/10 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om oppføring av boligblokk og dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for område - Fougners vei 14 Dokumenter
37/10 Anmodning om ny behandling av klagesak, Nedre gate 3 Dokumenter

36/10

Anmodning om ny behandling av klagesak, Tromsøgata 2 Dokumenter

35/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 19. april 2010

Protokoll

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 19. april

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel Dokumenter
34/10 Gnr 208 Bnr 285 - Østre Elvebakke 7 - søknad om rammetillatelse for plassering av kunstinstallasjon  
33/10 Søknad om endring av gatenavn  
32/10 Søknad om rammetilatelse for terrengarbeider og uteservering - DogA  
31/10 Forslag om endring av gatenavn i øverste del av Båhusveien, fra Sinsenterrassen til Breisjåveien, til Per Juvkams vei. Dokumenter
30/10 Søknad om rammetilatelse for terrengarbeider og uteservering - DogA Dokumenter
29/10 Gnr 228 Bnr 524 Thorvald Meyers gate 85, bruksendring fra forretningsdrift til "take-away" Dokumenter
28/10 Anmodning om uttalelse - Trondheimsveien 139 A Dokumenter
27/10 Nedre gate 3 - varsel om mindre reguleringsendring Dokumenter
26/10 Varsling om utvidet reguleringsplanområde ved Lørenveien Dokumenter
Vedlegg
25/10 Planforslag til offentlig ettersyn - Hasleveien 10 - detaljregulering Dokumenter
24/10 Brugata 1-11 og Storgata 36 mfl. - Reguleringsplan - Bevaring med fleksibel bruk, Bydel Grünerløkka  

23/10

Klagesak til bydelsutvalg - Hausmanns gate 22 - 24

Dokumenter

22/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 4. mars 2010

Protokoll

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 4. mars

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel Dokumenter

23/10

Søknad om endring av gatenavn

Dokumenter

22/10

Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillataelse på søknad om oppføring av nybygg barnehage. Dispensasjon fra reguleringsplan - Tromsøgata 2

Dokumenter

21/10

Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om utomhusarbeider. Dispensasjon fra reguleringsplan - Nedre gate 3

Dokumenter

20/10

Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 15. februar 2010

Protokoll

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 15. februar

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel Dokumenter
19/10 Søknad om endring av gatenavn Dokumenter
18/10 Anmodning om forhåndsuttalelse. Bruksendring fra industri til skole, Brenneriveien 9, Strykejernet kunstskole Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
17/10 Anmodning om forhåndsuttalelse. Etablering av uteservering, Brenneriveien 9, Kultursenteret BLÅ Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
16/10 Finnmarkgata 27 - Tøyen Kulturpark - planforslag til offentlig ettersyn Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
15/10 Anmodning om uttalelse til byggesak - Trondheimsveien 2 Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
14/10 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om utomhusarbeider. Dispensasjon fra reguleringsplan - Nedre gate 3 Dokumenter
13/10 Planforslag til offentlig ettersyn, Trondheimsveien 119 mfl - reguleringsplan Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
12/10 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 25. januar 2010 Protokoll

 

Saker til behandling i Byutviklingskomiteen 25. januar

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Innkalling

 

Sak Sakstittel Dokumenter
11/10 RV 150 Ring 3 - Ulven - Sinsen. Nye veinavn, anmodning om uttalelse Se protokoll
10/10 Oversendelse til Bydel Günerløkka, Markveien 55 Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
9/10 Klagesak til bydelsutvalg - Thv. Meyers gate 34. Dispensasjon fra reguleringsplan Dokumenter
8/10 Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om riving og oppfølging av nytt bygg som inneholder dispensasjon fra reguleringsplan - Tromsøgata 22 Dokumenter
7/10 Klagesak til bydelsutvalg - Thorvald Meyers gate 73 Dokumenter
6/10 Økernveien - og kryss med ring 3 - planforslag til offentlig ettersyn Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
5/10 Oversendelse til Bydel Grünerløkka, Trondheimsveien 72

Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter

4/10 Oversendelse av byggesak til uttalelse - Teglverksgata 12 Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter
3/10 Planforslag til offentlig ettersyn, Hasleveien 9-13

Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter

2/10 Hasleveien 3-5 - Carl Berners plass. Varsling om reguleringsendring

Bydelsdirektørens forslag
Dokumenter

1/10 Protokoll 9/09 fra møte i Byutviklingskomiteen 30. november 2009 Protokoll