Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

AU-innkallinger og sakskart


2008

Møte 8/08, vedlegg

Møte 7/08, vedlegg til sak 29/08

Møte 6/08, vedlegg til sak 25/08

Møte 5/08 25.08.2008vedleggshefte

Møte 4/08 02.06.2008

Møte 3/08 07.04.2008

Møte 2/08 25.02.2008

Møte 1/08 21.01.2008

2007


Møte 7/07 29.11.2007

Møte 6/07 24.09.2007

Møte 5/07 20.08.2007

Møte 4/07 04.06.2007

Møte 3/07 23.04.2007

Møte 2/07 05.03.2007

Møte 1/07 29.01.2007

2006

Møte 9/06 30.11.2006

Møte 8/06 30.10.2006
Møte 8/06 30.10.2006, kart 2

Møte 7/06 02.10.2006

Møte 6/06 04.09.2006

Møte 5/06 06.06.2006

Møte 4/06 24.04.2006

Ekstraordinært møte 18.04.2006

Møte 2/06 06.03.2006 sakskart I

Møte 1/06 30.01.2006 sakskart I
Møte 1/06 30.01.2006 sakskart II

2005

Møte 08/05 01.12.2005
Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Møte 07/05 31.10.2005

Møte 06/05 03.10.2005

Møte 05/05 05.09.2005

Møte 04/05 06.06.2005

Møte 03/05 18.04.2005

Møte 02/05 28.02.2005

 

2004

 

Møte 08/04 01.11.2004

 

Protokoll fra AU møte 27. september 

 

Protokoll

Saks nr

Saker til behandling i AU møte 27. september 2004

 

Vedtak

127/04

Reglement for bydelene - § 2.6 Lokal klagenemnd - innstilling - vedlegg

Vedtak i AU

126/04

Tertialmelding pr 31.08.2004 - bydel Østensjø - innstilling-vedlegg 1 -vedlegg 2

 

125/04

Kommunedelplan for anlegg og friluftsliv - Friluftsutvalgets innstilling til sikring, rehablilitering og nyetablering av anlegg og områder for friluftsliv i Oslo - innstilling

 

 

124/04

Høring - Utkast til tekstdel Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv - innstilling-vedlegg 1-vedlegg 2

 

 

 

123/04

Kommunedelplan for idrett, Oslo Kommune 2004-2008- innstilling - vedlegg1-vedlegg2 - vedlegg3

 

 

122/04

Tilsynsrapporter fra Manglerudhjemmet og Manglerud nevrohjem - innstilling

 

 

121/04

Tilsynsrapport fra Oppsalhjemmet - innstilling

 

 

120/04

Nedlagte barneparker - inndragning av stillinger - innstilling

 

 

119/04

Opprettelse av stillinger - bofellesskap i Oppsalveien 26- innstilling

 

 

118/04

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder - innstilling - vedlegg

 

117/04

Prosentvise plasser i barnehagene - innstilling - vedlegg

 

 

116/04

Sentrale budsjettjusteringer - innstilling

 

 

115/04

Budsjettjustering - inndekning av prognostisert merforbruk - innstilling

 

 

114/04

Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon pr august 2004 - innstilling

 

 

113/04

Informasjon fra administrasjonen

 

112/04

Godkjenning av AU-protokoll 30.08.2004

 

111/04

Godkjenning av innkalling og sakskart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra AU møte 1. juni 

protokoll

 

 

 

Saks nr

Saker på sakskart i AU møte 1. juni 

 

 

 

 

87/04

Møteplan for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer 2. halvår 2004

 

 

86/04

Vedtekter for Bøler frivillighetssentral og representanter til nytt styre

 

 

85/04

Ungdomsrådet - vararepresentanter

 

84/04

Oppnevning av vararepresentanter til Rådet for funksjonshemmede

 

83/04

Handlingsplan for funksjonshemmede

 

82/04

Fornyet varsel - bebyggelsesplan og anmodning om forhåndsuttalelse - Bøler flerbrukshall

 

81/04

Bydel Østensjø - Supplering av fartssoningen

 

80/04

Presentansjon av Trafikk-komiteen Enebakkveien Ryen - Skullerud

 

79/04

Rapport fra tilsynsbesøk ved Manglerud nevrohjem, Oppsalhjemmet og Ryen eldreboliger

 

78/04

Rapport fra tilsynsbesøk ved Abildsø bo- og rehab, Langerud sykehjem og Kjernehuset

 

77/04

Vedlikeholdsmessige forbedringer ved Oppsalhjemmet - orientering

 

76/04

Vedrørende gjennomgang av produksjon og drift ved bydelens eldresentre

 

75/04

Idrettens samarbeidsutvalg

 

74/04

Psykisk helsearbeid. Handlingsplan 2004 - 2008

 

73/04

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

 

72/04

Eierrepresentasjon i de kommunale barnehagens samarbeidsutvalg

 

71/04

Programskisse for bydelsdagene 2004

 

70/04

Inndragning av stillingshjemler knyttet til Oppsalhjemmet

 

69/04

Eldredag, markering

 

68/04

Søknad om midler til glidesikkert gulvbelegg på Manglerud eldresenter

 

 

67/04

Konsulent SFO - Barn med særskilte behov

 

66/04

Nye barnehageplasser høst 2004

 

65/04

Sentrale budsjettjusteringer - barnevern, sosialhjelp og ungdomstiltak

 

64/04

Budsjettrevisjon 2004

 

63/04

Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon april

 

62/04

Rutiner og saksbehandlingsregler for bydelsutvalget og andre politiske organer i bydelen - innstilling

 

 

Vedtak i AU

61/04

Informasjon fra administrasjonen

 

60/04

Godkjenning av AU-protokoll 26.04.2004

 

59/04

 

Godkjenning av innkalling og sakskart

 

 

 

 

 

Protokoll fra AU møte 26. april 

protokoll

 

 

 

Saks nr

Saker på sakskart i AU møte 26. april 

 

 

 

 

58/04

Månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon mars

 

57/04

Inndragning av stilling som kjøkkenassistent ved Storgården barnehage

 

56/04

Vedr. varsel om deling av GNR 162 BNR 30 Skullerudveien 45

 

55/04

Vedr. GNR. 161 BNR 6 Varsel om igangsatt regulering

 

54/04

Forslag til endret reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by

 

 

53/04

Reguleringsforslag Svartdalsveien del av gnr. 148 bnr. 1 og 8

 

52/04

Bøler Bad til Bydel Østensjø - Brev til Friluftsetaten

 

51/04

Overføring av bydelens sentralbordtjeneste til Oslo kommune "02 180" - Pilotprosjekt

 

 

50/04

Forslag til informasjonsplan for Bydel Østensjø 2004 - 2007

 

49/04

Strategisk planarbeid for Bydel Østensjø - forslag til fremdriftsplan

 

48/04

Kulturkart for Bydel Østensjø

 

 

 

 

47/04

Ungdomskafè på Oppsal samfunnshus  

 

46/04

Barnehagetomt / tilbygg til eksisterende barnehage - til behandling

 

45/04

Deltagelse i prosjekt for innsatsstyrt finansiering (ISF)

 

44/04

Evaluering av kriteriesettet for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg

 

43/04

Tilsynsrapport Oppsalhjemmet

 

42/04

Forebyggende hjemmebesøk og trygghetsavtale for personer over 75 år

 

41/04

Kostnader ved eventuell gratis trygghetsalarm

 

40/04

Informasjon fra administrasjonen

 

 

 

 

39/04

Godkjenning av AU-protokoll 08.03.2004

 

38/04

Godkjenning av innkalling og sakskart

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra AU møte 8. mars 

protokoll

 

 

 

Saks nr

Saker på sakskart i AU møte 8. mars 

 

 

 

 

37/04

Reglement for utbetaling av godtgjørelse til kommunale ombudsmenn og -kvinner

 

36/04

Søknad om utvidet åpningstid

 

35/04

Reguleringsforslag til offentlig ettersyn Trasoppterrassen 25 -Trasoppklinikken

 

34/04

Bydelsdager 2004

 

33/04

Tilsynsrapport, Langerud sykehjem

 

32/04

Brukerundersøkelse 2003 - sosialtjenesten

 

31/04

Introduksjonsordning for flyktninger og innvandrere

 

30/04

Informasjon- og kommunikasjonsplan - Bydel Østensjø -

 

 

29/04

Mal og rutine for månedsrapport økonomi og tjenesteproduksjon - innstilling 

 

 

Vedtak i AU

28/04

 

 

Rutinebeskrivelse for utsending av saker til komiteer, råd og utvalg - innstilling

  

Vedtak i AU

27/04

 Informasjon fra administrasjonen 

 

26/04

Godkjenning av protokoll fra AU 09.02.2004

 

25/04

Godkjenning av sakskart

 

24/04

 Godkjenning av innkalling

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra AU møte 9. februar 

protokoll

 

 

 

Saks nr

Saker på sakskart i AU møte 9. februar 

 

 

 

 

23/04

22/04

Grunnskolenes driftsstyrer

Kommunal representant til A/L Oppsal samfunnshus

 

21/04

Søknad om øl - skjenkebevilling -

 

20/04

Støyforebygging ved Oslo lufthavn - Høring

 

19/04

Fartsgrense - Tvetenveien

 

18/04

Foreløpig endring i barneparktilbudet i Bydel Østensjø

 

17/04

Aktivitetstilbud - psykisk helsevern

 

16/04

Høringsuttalelse: Omdanning av kommunalt eide sykehjem til kommunale foretak

 

 

15/04

Oppsalhjemmet - Oppsal omsorgssenter

 

14/04

Utvidelse av stilling som bydelsoverlege

 

13/04

Oppnevning av tilsynsutvalg

 

12/04

Oppnevning av Ungdomsråd i Bydel Østensjø 2004-2007 

 

11/04

Oppnevning av råd for funksjonshemmede Bydel Østensjø 2004-2007

 

 

10/04

Opprettelse av Eldreråd i Bydel Østensjø

 

09/04

Budsjett 2004 - Fullmakter til bydelsdirektør

 

 

08/04

 

Budsjettjustering byrådet 23.12.2003 dok 3

 

 

 

 

 

Protokoll fra AU møte 26. januar 

protokoll

 

 

 

Saks nr

Saker på sakskart i AU møte 26. januar 

 

 

07/04

Orientering om å etablere ungdomskafè i aktivitetssenteret i Oppsal samfunnshus

For vedtak se protokoll

06/04

Foreløpig endring av barneparktilbudet i Bydel Østensjø - innstilling

 For vedtak se protokoll

05/04

Bølerhallen - brev til skoleetaten - innstilling - vedlegg

For vedtak se protokoll

04/04

Opprettelse av råd for funksjonshemmede Bydel Østensjø - foreløpig behandling - innstilling

  

For vedtak se protokoll

03/04

Opprettelse av tilsynsutvalg i Bydel Østensjø - foreløpig behandling - innstilling

 

 For vedtak se protokoll

02/04

Opprettelse av Eldreråd i Bydel Østensjø - foreløpig behandling - innstilling

 

 For vedtak se protokoll

01/04

 

Møtelokaler for bydelsutvalget - innstilling

 

 

For vedtak se protokoll

Møte 01/05 31.01.2005Møte 09/04 02.12.2004