Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 21.mars 2013

Saker til behandling
Klikk her for BU-boka 21.03.2013  oppdatert BU13/19
ER
11.03
RFF
12.03
BUR
12.03
KNK
13.03
BUK
14.03
HOS
14.03
AU
18.03
BU
21.03
BU 13/8
Skattepardisfri bydel
            X X
BU 13/9
Barnehager og trafikk - status i sak 12/75
      X       X
BU 13/10
Ivan Bjørndals gate 19 - detaljregulering til offentlig ettersyn
      X       X
BU 13/11
Sandakerveien 72 - detaljregulering til offentlig ettersyn
      X       X
BU 13/12
Fernanda Nissens gate 3 - detaljregulering til offentlig ettersyn
      X       X
BU 13/13
Renhold, anbud og innkjøp, VA3 og VA8
            X X
BU 13/14
Tilskudd til frivillig aktivitet 2013       alle søknadene
      X   X   X
BU 13/15
VK3: Gangsti forbi Bjølsenfossen
      X       X
BU 13/16
Veiing av barn og unge
    X   X     X
BU 13/17
MBU-sak Etablering av Lillohagen bolig
  X       X   X
BU 13/18
Oppfølging av tilsynsrapporter overføres fra bydelsutvalget til helse- og sosialkomiteen
          X X X
BU 13/19
Økonomioppfølging pr 28. februar 2013
            X X
BU 13/20
Revidert budsjett 2013
      X X X X X
BU 13/21
Hvordan redusere og forebygge barne- og familiefattigdom i Bydel Sagene - Innsatsområder og strategier
    X   X X   X
BU 13/22
Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram - Utviklingstrekk og oppdaterte resultater 2004 - 2012
          X   X
BU 13/23
Allmøte for brukere av bydelens hjemmetjeneste
X X       X   X
BU 13/24
Søknad om fritak fra verv som medlem i Barne- og ungekomiteen
            X X
BU 13/25
Eldrerådes årsmelding 2012
          X   X
BU 13/26
Rapporter fra uanmeldt tilsyn ved Kingosgate bo-og behandlingssenter, Møllehjulet bo- og dagsenter og Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 30.11.2012
X X       X   X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2013