Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 02. mai 2013

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 02.05.2013
ER
22.04
RFF
23.04
BUR
23.04
KNK
24.04
BUK
25.04
HOS
25.04
AU
29.04
BU
02.05
BU 13/27
Økonomioppfølging per 31. mars 2013
      X X X X X
BU 13/28
Barneskole i Sandakerveien 102 m.fl. - Planforslag til offentlig ettersyn
      X X     X
BU 13/29
VK 9 - Opprustning av Bentsebrugata
      X       X
BU 13/30
Detaljregulering til offentlig ettersyn - Sandakerveien 78
      X       X
BU 13/31
Kommunale boliger Bydel Sagene - Status og utfordringer
  X   X   X   X
BU 13/32
Boligløsninger for mindreårige flyktninger
    X   X X   X
BU 13/33
Bomturer i hjemmetjenesten
X X       X   X
BU 13/34
Status småbarnskontroller ved helsestasjonen
    X   X     X
BU 13/35
VK 12 - Toaletter i parkene
      X       X
BU 13/36
Tilskudd til grønne tiltak og aktiviteter - Vår 2013
      X       X
BU 13/37
VK 2 - kulturminner i Bydel Sagene, en oversikt
      X       X
BU 13/38
Rådet for funksjonshemmedes årsmelding 2012
          X   X
BU 13/39
Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen
            X X


Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2013